Bezpečnost potravin

SZPI zakázala kandovaný ananas s 13x překročeným limitem pro barvivo SY

Vydáno: 4. 3. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 1. 3. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vložila do evropského systému rychlého varování (RASFF) informaci o zjištění nebezpečné suroviny pro výrobu potravin – sušeného kandovaného ovoce „Ananas kostky – příchuť  MANGO“  z Thajska. Šarže byla označena datem minimální trvanlivosti do 31. 12. 2014. Laboratoř SZPI u předmětného vzorku zjistila třináctinásobné překročení zákonného limitu pro obsah barviva E110 – žluti SY. Rozbor prokázal přítomnost barviva v koncentraci 132 mg/kg, přičemž maximální povolené množství je 10 mg/kg.
Dovozce do České republiky, Ing. Bohumil Kratochvíl – IBK TRADE, se sídlem Dolanská 7/337, 161 00, Praha, zakoupil 500 kg závadné šarže od zahraničního partnera Vanda Preserved Food Co. Ltd., se sídlem na 57 Moo 7 Tambol, Saentor, Tamaka, Kanchanaburi v Thajsku. Ze zásilky 500 kg dovozce 380 kg prodal dvěma výrobcům v Česku, zbývajících 120 kg zůstalo ve skladu IBK TRADE. Vzhledem k tomu, že se závadnou šarži suroviny podařilo SZPI zajistit ve fázi výroby před uvedením hotové potraviny do tržní sítě, spotřebitelé nebyli ohroženi. S dovozcem inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI

Související informace:

Zpřísnění limitů pro chinolinovou žluť, žluť SY a košenilovou červeň

Dne 17. 3. 2012 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 232/2012 ze dne 16. března 2012 (Nařízení Komise (EU) č. 232/2012 je k nalezení zde.), kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124), kterým se zpřísňují limitní hodnoty pro   níže uvedená barviva:

– chinolinová žluť (E 104)

– žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110)

– Ponceau 4R, košenilová červeň A (E 124)*

Jedná se o 3 ze šesti barviv, u kterých nařízení (ES) č. 1333/2008 v rámci předběžné opatrnosti stanovuje v návaznosti na tzv. „Southampton study“ povinnost uvádět upozornění o možnosti nepříznivého ovlivnění činnosti a pozornosti dětí.

Snížení limitních hodnot u výše uvedených barviv v některých potravinách by mělo zaručit, že nebudou překročeny nově snížené hodnoty ADI (přijatelný denní příjem) stanovené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) ani u spotřebitelů s vysokou konzumací příslušných produktů, a to především u dětí.

Nové limity pro obsah výše uvedených barviv v určitých potravinách začnou platit od 1. června 2013, avšak potraviny vyrobené v souladu s dosavadními požadavky právních předpisů, které byly uvedeny na trh před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Zdroj:  SZPI – „Přídatné látky povolené při výrobě potravin“