Bezpečnost potravin

SZPI zakázala falšované džemy, kterým chybělo až 75% ovocné složky

Vydáno: 12. 11. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 11. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila závažný případ falšování ovocných džemů, ve kterých analýza prokázala nahrazení významné části ovoce jinou složkou. Jedná se o následující produkty od společnosti Gülsan Gida Sanayi Ticaret A.S. se sídlem Organize Sanayi Bölgesi 8, Cadde No: 17 Kayseri – Turecko, které SZPI odebrala v provozovně společnosti Levné potraviny s.r.o. v Lipové ul. č.819 v Mostě:
Gülsan PREMIUM Malinový džem v balení 280 g a s označením data minimální trvanlivosti „03. 2016“. Výrobce na obalu uvedl obsah malin 60%, laboratorní analýza ale prokázala přítomnost malin v množství 14,7% obsahu balení.
Gülsan PREMIUM Ostružinový džem v balení 280 g a s označením data minimální trvanlivosti „03. 2016“. Výrobce na obalu uvedl „obsah ostružin 60%“, laboratorní analýza ale prokázala přítomnost ostružin v množství 21,9% obsahu balení.
Vzhledem k uvedenému zjištění kontrolovaná osoba porušila nařízení (ES) č. 178/2002 tím, že uváděla na trh potraviny, jejichž označování uvádí spotřebitele v omyl. Kontrolované osobě SZPI nařídila, aby neprodleně stáhla falšované šarže potravin z prodeje a to ze všech svých provozoven. Inspekce zároveň se spol. Levné potraviny s.r.o., která je dle došetřování nejen prodejcem, ale i dovozcem potraviny do ČR, zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Množství ovoce v džemech SZPI stanovuje na základě série laboratorních měření chemických prvků a organických látek, přičemž zjištění takto masívního zfalšování ovocné složky lze považovat za mimořádné. Jen v prvním pololetí roku 2014 SZPI odebrala celkem 65 vzorků tzv. ovocných pomazánek (skupina potravin, do které náležejí i džemy), přičemž jakostním požadavkům nevyhovělo 6 vzorků, u nichž byl zjištěn nižší obsah ovocné složky a nižší refrakce (přidané cukry).
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj:  SZPI