Bezpečnost potravin

SZPI zahájila v Plzni projekt přeshraniční spolupráce v oblasti kontrol potravin

Vydáno: 18. 3. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 14. 3. 2013.

SZPI zahájila v Plzni projekt přeshraniční spolupráce s Bavorskem v oblasti kontrol potravin

Dne 7. 3. 2013 se v Plzni uskutečnila úvodní konference k projektu přeshraniční spolupráce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a bavorského státního ministerstva životního prostředí a zdraví. Za SZPI jsou do projektu zapojeny inspektoráty v Plzni a Táboře, na bavorské straně pak kromě uvedeného ministerstva i bavorský Zemský úřad pro veřejné zdraví a bezpečnost potravin a jemu podřízené správní úřady zodpovědné za kontrolu potravin.

Cílem projektu je posílení spolupráce a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech České republiky a Bavorska v oblasti úřední kontroly potravin. Hlavní náplní projektu budou výměnné stáže zaměstnanců obou partnerských úřadů.
Stáží se zúčastní více než 20 zástupců SZPI a obdobný počet zástupců bavorských kontrolních orgánů. Cílovou skupinou jsou především inspektoři. Výměnný pobyt bude zahrnovat návštěvu regionálního inspektorátu či kontrolního orgánu, kde budou představeny aktivity daného úřadu týkající se kontrol potravin, diskutovány aktuální problémy a dále budou následovat návštěvy provozovatelů potravinářských podniků. Tyto společné inspekce jsou důležitou částí celého projektu, neboť přímá zkušenost a spolupráce na praktické úrovni vždy přináší nejcennější informace a umožňuje vnést nové pohledy na způsob práce, kterou dozorové orgány vykonávají. Návštěvy provozovatelů budou realizovány v rozsahu kompetencí SZPI, budou navštíveny např. pekárny, výrobci lahůdek, cukrářských výrobků, pivovary, velkoobchody ovoce a zeleniny, supermarkety, apod.
Vrcholní představitelé obou partnerů se shodli, že budování společné základny pro spolupráci v oblasti kontroly potravin v příhraničním prostoru je pro ně jednou z priorit. V průběhu konference byla rovněž podepsána dohoda o dlouhodobé spolupráci mezi českými a bavorskými dozorovými orgány.
Projekt potrvá přibližně čtyři měsíce. Na jeho konci se uskuteční závěrečná konference, kde budou zhodnoceny výsledky. Rozpočet projektu činí zhruba 70 tis. EUR, z nichž české straně je refundováno 85% nákladů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a bavorské straně 70%.

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je toto již čtvrtý projekt přeshraniční spolupráce, na němž se podílí. Na přelomu roku 2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem, v 1. polovině roku 2009 pak se Slovenskem a 1. polovině roku 2011 se Svobodným státem Sasko. Operační programy přeshraniční spolupráce tak SZPI umožňují poznat praktické fungování úřadů se stejnými či obdobnými kompetencemi v sousedních státech a navazovat s nimi kontakty, které pak mohou být v budoucnu využívány.

Zpracoval: Ing. Světlana Bicková 

Zdroj:  SZPI