Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SZPI zahájila projekt přeshraniční spolupráce se Saskem do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

SZPI zahájila projekt přeshraniční spolupráce se Saskem

Vydáno: 4.4.2022
Tisk článku
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI

Dne 23. března se v Karlových Varech uskutečnilo zahájení projektu přeshraniční spolupráce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a saského státního ministerstva pro sociální záležitosti a soudržnost (Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt). Za SZPI jsou do projektu zapojeny inspektoráty v Ústí nad Labem a v Plzni, na saské straně pak inspektoráty z regionů Drážďany, Mittelsachsen, Pirna a Görlitz.

Cílem projektu je navázání spolupráce, seznámení se s kontrolními postupy projektového partnera a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech České republiky a Saska v oblasti úřední kontroly potravin. Hlavní náplní projektu budou výměnné pobyty zaměstnanců obou partnerských úřadů.

Stáží se zúčastní dvacítka zástupců SZPI a obdobný počet zástupců saských kontrolních orgánů. Cílovou skupinou jsou především inspektoři. Výměnný pobyt bude zahrnovat návštěvu regionálního inspektorátu či kontrolního orgánu, kde budou představeny aktivity daného úřadu týkající se kontrol potravin, diskutovány aktuální problémy a vybraná témata a dále budou následovat návštěvy provozovatelů potravinářských podniků. Tyto společné inspekce jsou důležitým prvkem celého projektu, neboť přímá zkušenost a spolupráce na praktické úrovni vždy přináší nejcennější informace a umožňuje vnést nové pohledy na způsob práce, kterou dozorové orgány vykonávají. Návštěvy provozovatelů budou realizovány v rozsahu kompetencí obou dozorových orgánů a tentokrát jsou zaměřeny na provozovny veřejného stravování a e-commerce.

Projekt potrvá necelé čtyři měsíce a bude zakončen za přítomnosti vedoucích představitelů obou projektových partnerů v Drážďanech, kde budou shrnuty výsledky. Celkový rozpočet projektu činí zhruba 55 tis. EUR, z nichž 85% bude refundováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je toto již druhý projekt realizovaný společně se Saskem a šestý projekt přeshraniční spolupráce, na němž se podílí. Na přelomu roku 2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem, v roce 2009 se Slovenskem, v roce 2011 se Svobodným státem Sasko, v roce 2013 se Svobodným státem Bavorsko a v roce 2019 s Polskem, pokaždé za zapojení inspektorátů v blízkosti daného přeshraničního souseda. Operační programy přeshraniční spolupráce tak SZPI umožňují poznat praktické fungování dozorových orgánů se stejnými či obdobnými kompetencemi v sousedních státech a navazovat s nimi kontakty, které pak mohou být v budoucnu využívány.


Zpracoval: Ing. Světlana Bicková  
 
Zdroj: SZPI
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021