Bezpečnost potravin

SZPI varuje prodejce a spotřebitele – na trhu se vyskytuje med s falešnými doklady

Vydáno: 23. 3. 2018
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 3. 2018.Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Policií ČR aktuálně zajistili zásilku nevyhovujícího medu určeného pro tržní síť. Tento med byl na etiketě označen neexistujícím výrobcem a ke zboží byl připojen paragon – daňový doklad – uvádějící nepravdivé IČO, název firmy a adresu výrobce, respektive uváděl údaje neexistujícího subjektu.

U předmětné zajištěné zásilky medu inspektoři zjistili následující nepravdivé údaje:

1. na etiketě spotřebitelského balení (sklenici) medu:
    výrobce: Český med, Valašské meziříčí, Česká republika

2. na daňovém dokladu
    dodavatel: ČESKÝ MED, Bezručova 24, Valašské Meziříčí    
    IČO: 66347128 (tento subjekt neexistuje)

Z dalších skutečností známých SZPI je patrné, že pachatel pokoušející se na trhu udat med neznámého původu, využívá nejen fiktivní údaje, ale zneužívá i údaje existujících společností zabývajících se výrobou a prodejem medu a klamavě jimi opatřuje průvodní dokumentaci k medům neznámého původu.

Inspektoři ze zajištěné zásilky odebrali vzorky pro analýzu v laboratoři. U již dříve odebraných vzorků výsledky rozborů prokázaly, že tyto medy jsou nevyhovující v parametrech aktivita diastázy, sacharóza a HMF, prokazují tak falšování a porušení jakostních parametrů medu.

SZPI důrazně doporučuje všem prodejcům a obchodníkům s medem, aby věnovali zvýšenou pozornost autenticitě původu tohoto sortimentu a to včetně ověřování autenticity zboží přímo u výrobců nebo dodavatelů medu. V případě pochybností ohledně původu medu nebo při nestandardních a podezřelých praktikách na straně dodavatelů se mohou prodejci obrátit přímo na SZPI.

Dosud prokázané případy inspekce zaznamenala na území Jihomoravského kraje.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI