Bezpečnost potravin

SZPI varuje před nepravým inspektorem

Vydáno: 29. 4. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 4. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje veřejnost a provozovatele potravinářských podniků před mužem, který se vydával za inspektora SZPI. Dne 27. 4. 2015 se ve vinařské provozovně na Kroměřížsku zatím neznámý muž představil jako inspektor SZPI a letmo ukázal neidentifikovatelný průkaz, o kterém prohlásil, že je průkazem inspektora. Na základě vyzvání provozovatele však odmítl průkaz předložit k identifikaci. Dle záznamu z kamerového systému provozovny nejde o inspektora SZPI. Inspekce podala trestní oznámení na neznámého pachatele Policii ČR.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje, že všichni inspektoři úřadu jsou povinni při zahájení kontroly předložit kontrolované osobě služební průkaz, který mj. obsahuje fotografii inspektora, datum vystavení a identifikační číslo průkazu. Inspektoři SZPI nikdy na místě nepožadují žádné finanční prostředky a to ani formou blokové pokuty. Autenticitu inspektora je možné ověřit na místně příslušném inspektorátu SZPI, veškeré kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách úřadu.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI