Bezpečnost potravin

SZPI v roce 2016 provedla 45 159 kontrol a uložila pokuty ve výši 127,5 mil. Kč

Vydáno: 5. 5. 2017
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 5. 2017.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v průběhu roku 2016 celkem 45 159 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Počet kontrol tak meziročně vzrostl o 3,85%.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 26 292 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 10 114 vstupů do provozoven společného stravování, 8 968 vstupů ve výrobě potravin, 2 352 kontrol ve velkoskladech, 1 063 v prvovýrobě, 834 v celních skladech a 1 068 v ostatních místech (např. při přepravě apod.).

Inspektoři SZPI provedli celkem 450 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin u 213 kontrolovaných osob. Kontroly SZPI se v rostoucí míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných na sociálních sítích jako je například Facebook či Twitter.

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 4 233 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků. Nejvíce nevyhovujících šarží inspektoři odebrali v maloobchodní síti – celkem 3 763.

Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin dovážených z tzv. třetích zemí, u kterých nevyhovělo požadavkům národních nebo evropských předpisů 30,8 % hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 25,8% kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 17%.

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků patřily čokolády a cukrovinky, (62,6% nevyhovujících šarží z kontrolovaných, jedná se typicky o jakostní prohřešky), dehydratované výrobky (56,1%, jakost), zmrzliny a mražené krémy (41,2%), vína (39,1%), mléčné výrobky (37,9%), nealkoholické nápoje (33,7%) a med (30,9 %).

Kontroly v roce 2016 potvrdily tradičně vysokou úroveň českých výrobců a tuzemských potravin.

V roce 2016 bylo pravomocně skončeno 2 876 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 127 429 500 Kč.

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2016 je ke stažení na webových stránkách inspekce.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI