Bezpečnost potravin

SZPI v nelegálních skladech zakázala desítky tun nevyhovujících potravin

Vydáno: 25. 11. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 24. 11. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila utajené neregistrované sklady potravin v areálu na ulici Jesenické č. 52 v Bruntále. Při kontrole skladovacích prostor inspekce vystavila zákaz prodeje na téměř 18 t brambor a řádově stovky kilogramů ovoce a zeleniny. U těchto komodit provozovatelé nebyli schopni předložit nabývací doklady a jde tudíž o potraviny neznámého původu. U dalších více než deseti tun balených brambor a řádově desítek palet ovoce a zeleniny SZPI nadále prověřuje původ a nelze vyloučit, že se množství zakázaného zboží rozšíří. Inspekce v neregistrovaných skladech také zjistila přes 15 000 kusů vajec z Polska, u kterých provozovatelé nebyli schopni doložit nabývací doklady. Skladové prostory byly částečně devastované, na stěnách se šířila plíseň a část skladované zeleniny byla napadena plísní.
Toto zjištění navazuje na sérii zjištění SZPI ze 2. pololetí 2014, kdy při kontrolách zejména v česko-polském pohraničí byl zjištěn výrazný nárůst objemu stánkového prodeje čerstvého ovoce a zeleniny a zároveň výrazný nárůst nevyhovujících zjištění u zde odebraných vzorků. Místně příslušný inspektorát SZPI letos provedl řádově stovky kontrol zaměřených na stánkový prodej ovoce a zeleniny a zejména na Opavsku, Jesenicku a Bruntálsku byly zjištěny např. nevyhovující šarže konzumních brambor v celkovém objemu 4 750 kg. Inspekce při těchto kontrolách mj. zjistila klamání spotřebitele tím, že při prodeji uvedená odrůda neodpovídala zjištěním laboratorních rozborů, dále bylo kontrolou zjištěno neoprávněné používání etiket českých pěstitelů na šaržích brambor neznámého původu. Kontrolované osoby na žádost SZPI v řadě případů nepředložili nabývací doklady nebo se jednalo o opakované používání stejných faktur. Došetřením bylo také zjištěno, že na několika etiketách byla uváděna neexistující registrovaná osoba – pěstitel.
Intenzita kontrolní činnosti s tímto zaměřením bude nadále pokračovat. Se všemi kontrolovanými osobami bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj:  SZPI