Bezpečnost potravin

SZPI uzavřela tři provozovny v pražské tržnici SAPA

Vydáno: 30. 5. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 5. 2016.

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Praha uskutečnili kontrolu čtyř provozoven společného stravování v areálu tržnice SAPA v pražské Libušské ulici. V celkem třech provozovnách byli inspektoři na základě zjištění zásadních hygienických nedostatků nuceni na místě uložit zákaz užívání prostor. Jedná se o následující provozy:

Pho Quan (provozovatel: Dinh Dung Le), číslo buňky QA 21 a QA 22, Libušská 319/126, 14200 Praha. V průběhu kontroly, kdy inspektoři monitorovali hygienické nedostatky, se do provozovny dostavili pracovníci deratizační firmy Pragoclean. Ti začali aplikovat postřik proti škůdcům v bezprostřední blízkosti nebalených potravin přímo v prostorách pro přípravu pokrmů. Na základě tohoto mimořádně ostentativního porušení bezpečnosti potravin a dalších pochybení inspektoři na místě uložili zákaz užívání prostor v celé provozovně, dále zakázali uvádět do oběhu přes 30 kg rozpracovaných pokrmů a používat dvě chladící zařízení.

Hanh PHAM THI (provozovatel: Hanh PHAM THI), číslo buňky QA20, Libušská 319/126, 142 00 Praha. V provozovně zcela chyběl přístup k teplé vodě a personál tak nemohl zajistit hygienickou očistu výčepního skla a nádobí. K dispozici byl jediný nerezový dřez a chybělo vybavení pro očistu rukou zaměstnanců. Kuchyně a kuchyňská zařízení byla v celkově zanedbaném stavu, na vařičích, za zařízením a na podlaze se dlouhodobě kumulovala špína, prach a zbytky pokrmů. Vstup do provozovny musel zůstat po otevírací dobu otevřený a dovnitř tak volně vstupovala zvířata. Zákaz užívání inspektoři uložili na celý prostor provozu.

Dong Do (provozovatel: DALATT, spol. s.r.o.), Libušská 319/126, 14200 Praha. Při kontrole inspektoři zjistili, že provozovna není adekvátně zajištěna proti pronikání škůdců a ve skladu s nápoji a potravinami se vyskytují exkrementy hlodavců. SZPI proto na místě vydala zákaz užívání prostor předmětného skladu.

Provozovny zůstanou uzavřené až do doby, kdy provozovatelé prokazatelně odstraní zjištěná pochybení, což inspekce prověří opakovanou kontrolou. S provozovateli SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty. Další informace o předmětných provozovnách viz sekce portálu Potraviny na pranýři.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 
Zdroj: SZPI