Bezpečnost potravin

SZPI uzavřela provozovny z důvodu nevyhovující hygieny

Vydáno: 29. 5. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 28. 5. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela provozovny z důvodu nevyhovující hygieny

Při aktuálních kontrolách Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) z důvodu nepřijatelné hygienické praxe dočasně uzavřela následující provozovny:

Hospoda – pivnice U Přidalů (kontrolovaná osoba: RUBÍN BRNO spol. s r.o.), Jiřího z Poděbrad 186, Hrušovany u Brna. Inspektoři zjistili na všech plochách provozovny stopy nečistot – pavučiny a prach. V provozovně byly znečištěné stěny, stropy, podlahy (rozbité dlaždice), textilní závěsy i ventilační zařízení. Na některých místech provozovny nebyly celistvé a zapravené zdi. Toaleta včetně umyvadla určeného pro personál nebyla v době kontroly funkční.
HOSPODA POD SMRKEM (kontrolovaná osoba Marcel Havrda), Křečhoř 74. V kontrolované provozovně nebyly dodrženy správné hygienické podmínky ve sklepních prostorách pro skladování KEG sudů. V místnosti byly porušené a špinavé podlahy, na stěnách byla plíseň, sahající až ke stropní klenbě. V celém prostoru opadávala omítka a byly zde skladovány také předměty nesouvisející s předmětem činnosti (motory, kabeláž, staré barely, kovová konev). Prostory také nebyly dostatečně zabezpečeny před kontaminací a proti regulaci škůdců.
Čínská restaurace JING DU (kontrolovaná osoba Jie Hai s.r.o.), Rooseveltova 73/10, Plzeň. Obklady na pracovních místech provozovny byly na některých místech porušeny, nebo znečištěny zašlou mastnotou a stopami po malování. Pracovní plochy nebyly udržovány v čistotě a dobrém stavu. Prostory skladu potravin nebyly dostatečně zabezpečeny proti vniknutí hmyzu, ptactva a hlodavců, čímž byly potraviny nedostatečně ochráněny proti kontaminaci.
Karlova pekárna s.r.o., U Svratky 962, Tišnov. V prostorech pekárny probíhala v době kontroly výměna staré pece chleba za novou. Nepořádek způsobený montážními pracemi (prach, železné piliny) přímo znečišťoval prostředí a nadále využívané pracovní plochy. V prostorách mezi expedicí a výrobou byly neomítnuté zdi a mohlo tak docházet ke kontaminaci nebalených potravin.
Restaurace u Susů (kontrolovaná osoba Karel Schiffler), Hlavní 6, Světice. Inspektoři byli nuceni uzavřít kuchyň a skladové prostory této provozovny z důvodů závažných porušení hygieny. V prostorách skladu s KEG sudy inspektoři zjistili přítomnost plísní na stěnách i na stropech. V dalších prostorách byly velké plochy odlupující se omítky. V zázemí provozovny byli zjištěni uhynulí hlodavci a v okolí množství myšího trusu. Kuchyňské spotřebiče a náčiní byly buďto poničené, nebo zašlé starou špínou, podobně jako kachličky.
Tabák U Michala (kontrolovaná osoba Michal Punčochář), Nádražní 112, Hrušovany u Brna. Na ploše provozovny za automatem na kávu bylo mrtvé tělo hlodavce ve stádiu rozkladu. V zázemí byly nahromaděny odpady (PET lahve, kartony) a předměty nesouvisející s výrobou a prodejem potravin. Okna vykazovala znečištění pavučinami, uhynulým hmyzem, prachem a usazenými nečistotami.
Prodejna potravin HRUŠKA, spol. s r.o.,Všestary 3. Ve skladu potravin zjistili inspektoři SZPI dva mrtvé hlodavce, včetně masivního výskytu trusu (v regálech i pod regály, paletami, v přepravkách na pečivo). Na prodejní ploše potom podél všech stěn, pod regály s nebalenými pekařskými výrobky i v regálech na některých obalech potravin a mezi nimi. Po regálech s nebaleným pečivem inspektoři zjistili přítomnost mravenců. Prodejní plocha byla taktéž znečištěna pavučinami a na parapetech oken ležela uhynulá těla hmyzu.
Prodejna potravin Tien Dung Nguyen, Jindřichovice pod Smrkem 392. V době kontroly byly zjištěny závažné hygienické nedostatky spočívající zejména v užívání prostor zázemí provozovny k bydlení, kde byly zároveň uskladněny potraviny určené k prodeji.  Zanedbán byl i běžný úklid, SZPI zjistila nečistoty na podlahách a prodejních regálech. Nebyly dodrženy ani podmínky úchovy u potravin v samoobslužné chladící vitríně, na kterou inspektoři uložili zákaz použití. Dále bylo zjištěno, že umývadlo sloužící k mytí rukou a dřez sloužící k mytí pomůcek pro prodej potravin byly zarovnány zbožím a nebylo možné jej používat.
Vinárna u Marka (kontrolovaná osoba: Marek Vancl), Valdštejnovo náměstí 4, Jičín. Při kontrole inspektoři zjistili výskyt plísní na stěnách a na stropě, nečistoty na podlaze a u skladovaných potravin tak nebylo možné vyloučit riziko kontaminace. Provozovatel rovněž nezajistil přístup k teplé vodě, čímž neumožnil hygienickou očistu výčepního skla.
Restaurace Zlatý dvůr (kontrolovaná osoba: SLOW FOOD s.r.o.), Husova 242/9, Praha 1 – Staré Město. Celkový stav provozovny neodpovídal základním hygienickým standardům. Inspektoři na místě zjistili nečistoty na stěnách i podlaze, dále výrazně znečištěná chladící zařízení, regály i ostatní kuchyňská zařízení. Vzhledem ke zbytkům potravin na podlaze, poškozeným stěnám a stropu a nevhodnosti uspořádání prostor rovněž hrozila kontaminace skladovaných potravin.
Prodejna potravin – večerka Van Hung Nguyen, Drnovice 111. Při kontrole inspektoři zjistili, že na několika místech v regálech a v prostorách skladu se vyskytuje značné množství myšího trusu. Dále kontrola potvrdila okus potravin a zbytek rozkousaného papírového obalu v regálu s potravinami. Na podlaze a pod regály byly nečistoty, prach a zbytky potravin, zaprášené pavučiny. Provozovatel dále nezajistil pravidelné odklízení odpadů ze skladu, kde rovněž hrozilo riziko kontaminace potravin opadávající omítkou.
Večerka TONDA – Thi Hao Cu, Čáslavská 210, Heřmanův Městec. Provozovatel nezajistil základní hygienické předpoklady pro uvádění potravin do oběhu. Inspektoři při kontrole zjistili znečištění podlah, stěn a zařízení prachem a dalšími nečistotami, skladování předmětů nesouvisejících s činností a nevhodné skladování odpadů. Dále byly zjištěny stopy výskytu hlodavců a v provozovně nebyla k dispozici tekoucí teplá voda. 
Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v potravinářském provozu inspekce na místě uloží zákaz užívání prostor. Zároveň provozovateli prostřednictvím uloženého opatření nařídí, aby zjištěná pochybení napravil. Pokud provozovatel opatření splní, SZPI při opakované kontrole zákaz užívání prostor uvolní. V případě závažných porušení předpisů v oblasti hygieny inspekce s kontrolovanou osobou zahajuje správní řízení o uložení sankce. Přehled provozoven, kde byl uložen zákaz užívání prostor, inspekce průběžně zpřístupňuje spotřebitelům prostřednictvím nové sekce Provozovny na portálu Potraviny na pranýři. Kromě podrobných informací o kontrolních zjištěních je zde k dispozici i fotodokumentace.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI