Bezpečnost potravin

SZPI uzavřela provozovnu společného stravování

Vydáno: 16. 1. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 1. 2015.

Od 1. 1. 2015 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) získala kompetenci ke kontrole tzv. provozoven společného stravování, které začala k uvedenému datu provádět. Při kontrole dne 15. 1. 2015 SZPI zjistila nepřijatelnou situaci v oblasti hygieny v provozovně – baru – Van Duc Nguyen na adrese náměstí ČSM 695 v Chodově u Sokolova. Kontrolou vyšlo najevo, že v celém prostoru baru i jeho zázemí není dostupná teplá voda a zároveň chybí zařízení pro mytí nádobí, např. myčka. Personál proto nemá možnost hygienicky umýt nádobí používané pro servírování rozlévaných nápojů a potravin. V rozporu s požadavky správné hygienické praxe dále SZPI zjistila v celém výdejním prostoru baru poházené obaly od nápojů a potravin a dlouhodobě neodklízené nečistoty a prach na podlaze. V provozovně nebyly oddělené toalety pro hosty a personál a na WC rovněž netekla teplá voda. Z uvedených důvodů SZPI na místě uložila opatření – zákaz užívání prostor až do odstranění zjištěných nedostatků a zahájí s provozovatelem správní řízení o uložení pokuty.
V souvislosti s novelizací zákona o potravinách došlo od r. 2015 k rozšíření kompetencí SZPI. Vedle stávajících provozoven převážně v oblasti maloobchodního a velkoobchodního prodeje potravin a výroby nyní inspekce vykonává kontrolu i v provozovnách společného stravování. Jde zejména o restaurace, cukrárny a čajovny, rychlé občerstvení, stravovací služby poskytované v rámci maloobchodu a čerpacích stanic, vinárny a diskotéky, pivnice, výčepy, bary, herny atd. O závažných porušeních právních předpisů v oblasti bezpečnosti a falšování potravin, hygieny prodeje apod. v podnicích společného stravování bude inspekce spotřebitele průběžně informovat prostřednictvím tiskových zpráv, portálu potravinynapranyri.cz a sociálních sítí Facebook a Twitter. Stejným způsobem zveřejňuje SZPI závažná zjištění u provozovatelů, kde inspekce vykonávala dozor již před rokem 2015.
Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj:  SZPI