Bezpečnost potravin

SZPI uzavřela provozovnu GiganTextil v Kolíně

Vydáno: 5. 11. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 4. 11. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela prodejnu GiganTextil na Klejnarské ul. č. 863 v Kolíně. Jedná se o prodejnu zaměřenou na prodej textilu s přidruženým prodejem potravin¨. Při dnešní kontrole úseku s potravinami, který není stavebně oddělený od prodeje ostatního zboží, SZPI zjistila masívní výskyt stop přítomnosti hlodavců na prodejní ploše i v zázemí. Mimo prodejní plochu inspekce zjistila i jeden druh potraviny poškozené myším okusem.
Vzhledem k tomu, že podmínky v provozovně jsou nepřijatelné pro uvádění potravin do oběhu, SZPI zde uložila zákaz užívání prostor, který zůstane v platnosti až do odstranění zjištěných nedostatků, což inspekce prověří opakovanou kontrolou. SZPI nařídila provozovateli, aby provedl důkladnou deratizaci, celkový úklid a zlikvidoval potraviny poškozené činností hlodavců. S provozovatelem prodejny, společností TOSTARDEN a.s. se sídlem v Praze, zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj:  SZPI