Bezpečnost potravin

SZPI uzavřela prodejnu JIP pro nepřijatelnou hygienickou situaci

Vydáno: 4. 12. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 12. 2014.

Rozsáhlý výskyt stop přítomnosti škůdců, potraviny poškozené myším okusem a mrtvého hlodavce zjistila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v prodejně společnosti JIP východočeská, a.s. v Anglické ulici v Hrádku nad Nisou. Myší trus se vyskytoval na podlaze prodejny i v regálech mezi balenými potravinami, z nichž některé měly obal poškozený okusem. Další stopy přítomnosti hlodavců a uhynulého jedince inspekce zjistila ve skladových prostorách. Při zevrubné prohlídce prodejny vyplynulo, že otvorem ve stěně a nedostatečně utěsněnými dveřmi mohou škůdci bez problémů vnikat do vnitřních prostor.
Na základě zjištěných skutečností SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor pro závažné hygienické nedostatky a prostřednictvím uloženého opatření nařídila prodejci, aby vyřadil potraviny poškozené škůdci, provedl důkladnou deratizaci a sanitaci a zabezpečil provozovnu před pronikáním škůdců. Až do splnění těchto opatření zůstane prodejna uzavřena. SZPI zahájí se společností JIP východočeská, a.s. správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI