Bezpečnost potravin

SZPI uzavřela 3 provozy společného stravování a 2 prodejny potravin

Vydáno: 20. 2. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 18. 2. 2015.

Pivnice na Dvorci (kontrolovaná osoba Gabriela Slatavová) na Svitavské ul. č. 472, Jevíčko. V provozovně nabízející hotová jídla a nápoje inspektoři SZPI v kuchyní zjistili výskyt myšího trusu. Zároveň provozovatel nezajistil pravidelné odklízení potravinářského odpadu, u kuchyně se nacházela nádoba se zbytky pokrmů za několik dní. Stav provozovny celkové neodpovídal základním hygienickým požadavkům – stěny i zařízení pokrývala vrstva mastných nečistot a prachu, některá zařízení pokrývala plíseň, na nezaizolovaných rozvodech vody se srážel kondenzát, který odkapával do znečištěných mokrých hadrů na podlaze – proto SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor.

Pivnice Pohoda (kontrolovaná osoba Hung Le Viet) na Wolkerově ul. č. 29, Cheb. Prostor baru celkově nebyl udržovaný v čistotě – dlouhodobě neodklízené nečistoty, poškozené podlahy,  hromadění odpadů – a v době kontroly nebyla k dispozici v prostoru baru teplá tekoucí voda. Provozovatel tak nemohl zajistit hygienickou očistu nádobí k podávání teplých a studených nápojů a SZPI zde na místě dne 12. 2. uložila zákaz užívání prostor. Provozovatel nedostatky odstranil k dnešnímu dni, kdy inspekce zákaz uvolnila.
Herna Zlatá Hvězda (kontrolovaná osoba ATIS Jihlava s.r.o.) na Masarykově nám. 32, Jihlava. Sklad provozovny se nacházel ve stavu nekončených stavebních úprav, kontrola zde mezi stavebním materiálem zjistila skladování několika desítek přepravek s pivem a nealkoholickými nápoji pod silnou vrstvou prachu. Prostor tak jednoznačně neodpovídal minimálním bezpečnostním a hygienickým požadavkům pro sklad potravin a SZPI na místě uložila zákaz užívání skladu.
Prodejna potravin společnosti AHOLD Czech Republic a.s., U Šalamounky 2, Praha 5. Při kontrole dne 13. 2. měla provozovna přerušenou dodávku vody a náhradní zdroj vody nebyl zajištěn. Prodejna se vyznačovala hygienickými nedostatky, které souvisely s absencí dodávky vody – nečistá podlaha, nefunkční a zapáchající WC pro zaměstnance, chybějící možnost mytí rukou. SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor, který uvolnila po obnovení dodávky vody a odstranění uvedených nedostatků dne 14. 2.
Prodejna potravin Thi Thu Huong Le, na ul. Tomáše Svobody č. 247, Kopidlno. Kontrola SZPI zjistila na regále mezi potravinami velké množství myšího trusu a několik balení potravin viditelně poškozených myším okusem. Pod regály na prodejní ploše se dále nacházelo velké množství prachu, nečistot a několik kusů zapadlého ovoce a zeleniny. Zevrubná prohlídka rovněž potvrdila, že objekt není zabezpečený před pronikáním škůdců zejména skrz netěsnící dveře a chybějící desky ve stropním podhledu. SZPI provozovnu na místě uzavřela a zároveň prodejci nařídila provést důkladnou deratizaci, zlikvidovat poškozené potraviny a zajistit objekt před pronikáním škůdců. To provozovatel zajistil dnes, kdy inspekce prodejnu otevřela.
SZPI zákaz užívání prostor uvolní vždy až po odstranění nevyhovujícího stavu, což prověřuje opakovanou kontrolou. Inspekce s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj:  SZPI

 Více fotografií – viz www.szpi.gov.cz