Bezpečnost potravin

SZPI upozorňuje spotřebitele na „nealkoholické pivo“ s alkoholem

Vydáno: 6. 5. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 6. 5. 2016.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY, Na Valentince 644/15, 150 00 Praha 5, Česká republika (provoz: pivovar Vyškov, nám. Čsl. armády 116/4, 682 01 Vyškov), aby neprodleně kontaktovala své odběratele a zajistila stažení z tržní sítě nealkoholického piva s označením „Vyškovské pivo ALKOSTOP“ a datem minimální trvanlivosti do 19. 9. 2016. Laboratorní rozbor vzorku odebraného přímo u výrobce prokázal přítomnost 1,6 objemových procent alkoholu. Tím výrobce porušil vyhlášku č. 335/1997 sb., která pro pivo označené jako nealkoholické stanovuje maximální přípustný obsah alkoholu na 0,5% a zároveň výrobce nedodržel svou vlastní deklaraci na etiketě, která uvádí objem alkoholu 0,5%. Požití piva s vyšším než deklarovaným obsahem alkoholu může způsobit komplikace při běžných životních situacích, např. při řízení motorových vozidel.

SZPI dále uložila výrobci, aby na vlastní náklady v akreditované laboratoři provedl rozbor dvou po sobě vyrobených šarží předmětného nápoje před jeho uvedením na trh. Inspekce s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení sankce.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj:  SZPI