Bezpečnost potravin

SZPI upozorňuje na falešného inspektora

Vydáno: 6. 9. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 6. 9. 2016.


Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje provozovatele společného stravování, v návaznosti na informaci Hygienické stanice hl. m. Prahy, že na území Prahy se pohybuje osoba, která bez jakéhokoli pověření vystupuje jako inspektor SZPI. Dotyčný se v podnicích společného stravování představuje jako Bc. Pavel Koudný a v provozovnách odebírá vzorky, dosud se nepokusil „vybrat pokutu“.  Provozovatelům sděluje, že pracuje na zakázku SZPI jako subdodavatel – soukromá firma. Na provozovnách nezanechává protokoly o kontrole a při vyzvání předkládá průkaz Ústavu pro kontrolu hygieny a potravin.

SZPI důrazně upozorňuje všechny provozovatele podniků společného stravování, že k výkonu kontroly využívá výhradně kmenové zaměstnance a s externisty pro tuto činnost nespolupracuje. Inspektoři SZPI se při zahájení kontroly vždy prokáží služebním průkazem s fotografií a pověřením k výkonu kontrolní činnosti. Při odběru vzorku inspektor SZPI vždy u provozovatele zanechá příslušný Záznam o odběru vzorku. Veškeré pokuty SZPI ukládá ve správním řízení, ve kterém rozhoduje ředitel inspektorátu, tj. inspektoři nikdy neinkasují hotovost přímo při výkonu kontroly. V případě přetrvávajících pochybností je možné totožnost ověřit i telefonicky na místně příslušném inspektorátu.

Při zaznamenání činnosti falešného inspektora SZPI doporučuje informovat Policii České republiky.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI

 

 

 

 

 

Upozornění na falešného kontrolora ve stravovacích zařízeních na území Prahy

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje provozovatele potravinářských zařízení, že pod jménem HSHMP nebo pod jménem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“) provádí kontroly v zařízením stravovacích služeb falešná osoba, která vystupuje jako kontrolor Bc. Pavel Koudný. Dotyčná osoba provádí na provozovnách kontroly, včetně odběru vzorků. Většinou nenechává na provozovně žádný protokol. V případě vyzvání se prokazuje falešným průkazem znějícím na Ústav pro kontrolu hygieny a potravin a sděluje, že pracuje na objednávku SZPI. 

Ředitel HSHMP v této věci dnes dopoledne informoval vedení pražské pobočky SZPI i pražské pobočky Státní veterinární správy a taktéž hlavní hygieničku ČR

Ředitel HSHMP upozorňuje, že tato osoba není zaměstnancem orgánu ochrany veřejného zdraví. Odborní zaměstnanci HSHMP, kteří jsou oprávněni provádět státní kontrolu, jsou povinni VŽDY prokázat svou totožnost služebním průkazem zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví, jehož vzor odpovídá nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví. 

V příloze je rub i líc služebního průkazu zaměstnanců HSHMP uveden k možné kontrole. 

Ředitel HSHMP zároveň dotyčným „kontrolovaným“ osobám doporučil, aby se v této věci obrátily na místně příslušnou služebnu Policie ČR. 

V Praze dne 6. 9. 2016

RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel

 
Příloha

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy