Bezpečnost potravin

SZPI stáhla z oběhu balenou vodu Aquilla pro nevyhovující výsledky mikrobiologických testů

Vydáno: 4. 7. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 7. 2011.

Inspektoři SZPI našli při úřední kontrole v tržní síti nevyhovující vzorek výrobku s obchodním názvem „AQUILA AQUALINEA neperlivá, pramenitá voda“, DMT 20.5.12. V uvedené balené vodě byly smluvní laboratoří Eurofins CZ zjištěny koliformni bakterie a bakterie Escherichia coli, které jsou pro tento typ výrobku nepřípustné.

Inspekce poté provedla další kontrolu přímo u výrobce, nařídila stáhnout výrobek z oběhu a uložila výrobci, aby informoval odběratele. Na základě principu předběžné opatrnosti poslala ihned SZPI vzorek do Národní referenční laboratoře pro vyloučení možnosti nákazy STEC.

Vzhledem k datu minimální trvanlivosti do 20.5.2012 mohou mít spotřebitelé výrobek stále doma. SZPI nedoporučuje jeho konzumaci.

(Zpracoval: Michal Spáčil, oddělení komunikace, SZPI)