Bezpečnost potravin

SZPI řešila případ obchodních praktik společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Vydáno: 4. 5. 2010
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 4.5.2010.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahájila správní řízení s firmou NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., která v České a Slovenské republice distribuuje formou zásilkového prodeje, internetového prodeje a formou telemarketingu tři druhy doplňků stravy. Inspekce dospěla k závěru, že se firma dopouštěla klamavých praktik tím, že při nabízení svých produktů uváděla důležité informace nejednoznačným a nesrozumitelným způsobem. Z volně distribuovaných letáků, prostřednictvím nichž si lidé mohli objednat jedno ukázkové balení doplňku stravy jen za poštovné a balné, lidé mohli nabýt dojmu, že se objednáním tohoto výhodného balení nezavazují k žádným dalším nákupům. Ve skutečnosti se tím však stali členy abonentního programu a pravidelně každý měsíc jim bylo zasíláno další balení, ovšem již za plnou cenu.
 
Společnost také po některých zákaznících vyžadovala úhradu za balení, které si dotyční dle svých slov nikdy neobjednali či je dokonce v některých případech ani nikdy neobdrželi, popřípadě firma požadovala po zákaznících, ať jim tato neobjednaná balení pošlou zpět. Doplňky stravy jsou rozesílány jako obyčejná poštovní zásilka a jsou takové velikosti, že je lze vložit do běžné schránky; lidé tak ve většině případů nemohou převzetí neobjednané zásilky odmítnout. Dle názoru inspekce se firma tímto jednáním dopustila správního deliktu agresivní obchodní praktiky.
 
Lidí, kteří si na praktiky této firmy stěžují, je mnoho. SZPI k dnešnímu dni eviduje 68 podnětů ke kontrole, několik dokonce ze Slovenska, neustále však přicházejí další. Mnozí lidé také volají a žádají SZPI o radu, neboť jim firma vyhrožuje exekutorem. Pokud si lidé objednali první zvýhodněné balení, ale další za plnou cenu již nechtějí, musí to oznámit firmě. Dodávaní zásilek mohou lidé přerušit kdykoliv a bez udání důvodu, lepší je to však učinit prokazatelným způsobem, například formou doporučeného dopisu. V případě, že si nikdy žádné zboží neobjednali a firma po nich přesto vymáhá peníze, postačuje podle vyjádření zástupců firmy zaslat o této skutečnosti čestné prohlášení. Opět raději doporučeně. Zákazníci nejsou povinni vracet odesílateli nevyžádané a neobjednané zásilky.
 
Klamavé a agresivní praktiky patří mezi nekalé obchodní praktiky, které jsou zákonem o ochraně spotřebitele zakázány. Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. dle opatření uložených potravinářskou inspekcí již tiskne nové letáky, na nichž jsou informace pro zákazníky srozumitelné a jednoznačné. Stále však nepodnikla dostatečné kroky k tomu, aby byla schopna prokazatelně doložit, že si spotřebitel zásilku skutečně objednal.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
4. 5. 2010