Bezpečnost potravin

SZPI přistoupila k uzavření dvanácti provozoven

Vydáno: 9. 4. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 3. 2015.

V rámci kontrol v období od 23. 3. 2015 – 7. 4. 2015 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela z důvodu závažného porušení hygienických předpisů následující provozovny, nebo jejich části:
Herna bar (kontrolovaná osoba: Thi Ngoc Chau Nguyen), Dolní Dvořiště 67. V prostorách pod barem inspektoři zjistili přítomnost starých zaschlých nečistot na zařízeních a instalaci, včetně množství prachu. V lednici, kde byly skladovány chlazené nápoje, kontrola zjistila výskyt šedých kolonií plísní. V prostorech mezi barem a místností pro hrací automaty se nacházela řada věcí nesouvisejících s provozem baru, jako například hrablo na sníh, koště, odpadkové koše, nevyužité židle, papírové ručníky a podobně. Z těchto důvodů nebylo možné v místnosti udržet správnou hygienickou praxi.
Vietnamese Thai Sushi Restaurace & Bar U Fugiho (kontrolovaná osoba Anh Phu Nguyen), Žitná 11, Praha. Při kontrole skladových prostor inspektoři zjistili výskyt myšího trusu mezi potravinami a stopy myšího okusu na obalech. V prostorách kuchyně byly skladované suroviny ve znečištěných lednicích, nádobách a neuzavřených kbelících na zemi. V provozovně panovaly všeobecně nevyhovující hygienické podmínky v podobě znečištěných podlah, obkladové dlažby i samotných kuchyňských zařízení.
Restaurace a pivovar U dvou koček (kontrolovaná osoba Aleš Hrdina), Uhelný trh 415/10, Praha. V prostorách provozovny byly na mnoha místech zjištěny exkrementy hlodavců (sklad potravin za kuchyní, sklad v suterénu, kuchyň i mycí místnost). V provozovně nebyla provedena dostatečná opatření před vniknutím hlodavců dovnitř skladových prostor. Výroba pekařských výrobků fungovala v hygienicky zcela neodpovídajících podmínkách, zahrnujících například plesnivé opadávající stěny, stropy a nezajištěný přívod teplé a studené vody.
Tip sport bar (kontrolovaná osoba VESVO s.r.o.), Masarykovo náměstí 596/8, Dolní Kounice. V provozovně chyběly toalety pro zaměstnance, přičemž stávající toalety pro hosty nebyly odděleny na dámské a pánské. V prostorách toalet se nacházel nefunkční pisoár, WC mísa s utrženým prkénkem a umyvadlo bez připojení teplé vody a s chybějícími prostředky pro hygienické osušení rukou. V prostorách skladu potravin byla podlaha s nečistotami a narušeným povrchem, znemožňujícím správnou hygienickou praxi.
Potraviny Tung Nguyen Vinh (kontrolovaná osoba Tung Nguyen Vinh), Panská 115, Jindřichův Hradec. Při kontrole v provozovně byly skladovány balené i nebalené potraviny a nápoje v prostorách se zaplísněnými stěnami, narušeným stropem, chybějící omítkou a stopami po zatékající vodě. Podlaha byla ve skladových prostorách taktéž silně znečištěna. Uvedené podmínky přispěly ke zvýšenému riziku kontaminace potravin a neslučovaly se se základními hygienickými požadavky.
Jídelna Pod Branou (kontrolovaná osoba: HEBINA, s.r.o.), Malé Náměstí 24, Prachatice. V provozovně byl zjištěn výskyt myšího trusu ve skladu se surovinami a nebyla zajištěna prevence ochrany proti možnému vniknutí hlodavců do celého komplexu. Prach, pavučiny a zbytky potravin se vyskytovaly jak ve výrobních plochách, tak ve všech ostatních místnostech provozovny. V případě toalet pro personál chyběla tekoucí teplá voda a nebyl zaveden funkční odtok odpadu.
Restaurace ARITMA, (kontrolovaná osoba Vojtěch Wotřel), Nad Lávkou 5/672, Praha. Při kontrolní akci inspektoři zjistili myší exkrementy na několika místech provozovny a to jak ve skladových prostorech, mycí místnosti, tak za regály s kuchyňským zařízením v samotných prostorách kuchyně. V mycí místnosti i kuchyni se větralo okny bez sítí a pod dveřmi byl prostor pro vniknutí hlodavců. Znečištěné podlahy, nečistoty, pracovní náčiní a celkový zanedbaný stav provozovny byl z hygienického hlediska zcela nevyhovující.
Potraviny (kontrolovaná osoba Nham Pham Van), Hlavní 2, Větrušice. V prodejně potravin inspektoři při kontrole zjistili přítomnost myšího trusu a to zejména v regálech s nebalenými trvanlivými potravinami. Majitel provozovny také nezajistil dostatečná opatření, proti vniknutí hlodavců do prostor provozovny.
Prodejna potravin (ovoce-zelenina, kontrolovaná osoba Petr Mudroch) Chrudimská 94, Seč. Skladové prostory v zázemí provozovny, kde bylo umístěno ovoce, zelenina a krmiva pro zvířata, byly znečištěny trusem hlodavců. Taktéž inspektoři zjistili stopy po myším okusu a na prodejní ploše nalezli mrtvého hlodavce. Na prodejně tak nebyly dodrženy nutné postupy pro regulaci škůdců.
Herna-bar StarArena (kontrolovaná osoba: LVK group cz s.r.o.), Generála  Svobody 153, Nový Bor. Inspekce přistoupila k uložení zákazu na část provozovny – skladu, kde byly uskladněny sudy s pivem a příslušenstvím. Schodiště vedoucí do sklepa bylo v dezolátním stavu a prostředí prostoru skladu samotného bylo značně prašné a bez pevného podlahového povrchu. Stejně tak stěny sklepa byly oprýskané a necelistvé.
Večerka-potraviny-drogerie (kontrolovaná osoba Uy Nguyen Xuan), Masarykovo náměstí 133/18, Dolní Kounice. Inspektoři na místě zjistili několik zásadních hygienických provinění při skladování potravin. Ve skladu bylo zjištěno množství myšího trusu a okus kartonů s potravinami. Ve skladu nacházejícím se v průchodu obytného domu byly dvě kočky, které přicházely do kontaktu s potravinami a byl zde silný zápach po moči a exkrementech. Skladované potraviny ležely na znečištěné zemi v podmínkách všeobecně neadekvátních pro daný provoz.
Hospoda – Na Škvrňově (kontrolovaná osoba Richard Tůma), Na Spravedlnosti 16/3, Kutná Hora. V prostorách kuchyně a mytí nádobí byla zjištěna přítomnost myších exkrementů. Spolu s exkrementy byl pod dřezem i mrtvý hlodavec a hrubé nečistoty. Personál kontrolované provozovny využíval stejné WC společně s hosty a provozovna byla všeobecně špatně zabezpečena proti vniknutí škůdců.
V případě zjištění nepřijatelných hygienických podmínek Inspekce přikročila ke kompletnímu či částečnému zákazu užívání prostor do doby sjednání nápravy a naplnění nařízených opatření. S kontrolovanými subjekty, které se vážně provinily proti předpisům, inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce. 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj:  SZPI

Více fotografií na www.szpi.gov.cz