Bezpečnost potravin

SZPI přikročila k uzavření dalších čtyřiceti hospod, restaurací a ostatních provozoven

Vydáno: 7. 12. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 11. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela během uplynulých deseti týdnů dalších celkem čtyřicet provozoven. Nejvýznamnější část představují provozovny společného stravování – restaurace, rychlá občerstvení, pivnice apod. Typickými důvody k uzavření provozovny jsou rozsáhlé a dlouhodobé zanedbání úklidu, výskyt škůdců, hromadění odpadu, absence přístupu k teplé vodě a další prohřešky, které přímo ohrožují zdraví spotřebitele. Přehled aktuálně uzavřených provozoven zde:
Hanácká restaurace (kontrolovaná osoba: Martin Dombi), M. Ulického 782, 798 41 Kostelec na Hané. V provozovně nebyl zajištěný přístup k teplé vodě, z čehož vyplývala nedostatečná možnost hygienické očisty nádobí a výčepního skla. Dále nebyl zajištěný přístup teplé vody pro očistu rukou a toalety byly nefunkční. Stropy byly na některých místech provozovny popraskané a znečištěné. V provozovně navíc nebyla toaleta pro zaměstnance.
U Malvaze (kontrolovaná osoba: CULT, s.r.o.), Karlova 185/10, 110 00 Praha 1. Důvodem k dočasnému uzavření kuchyně byla přítomnost myšího trusu na podlahách a neodklizený, chycený mrtvý hlodavec v pasti. Výskyt trusu v jakékoli části provozovny je hrubým porušením správné hygienické praxe.
Potraviny Hostinné (kontrolovaná osoba: Minh Tu Duong), Poštovní 27, 543 71 Hostinné. V provozovně došlo k několika případům zanedbání hygieny, jako například padající omítka ze stěny, plíseň na stropě ve skladu potravin, prašná a špinavá podlaha a výrazně zanedbaný úklid na toaletách pro zaměstnance.
Asijské bistro Dragon (kontrolovaná osoba: Anh Nguyen Tuan), 17. listopadu 149/9, 680 01 Boskovice. V kontrolované provozovně byla ze strany provozovatele zanedbána preventivní opatření proti pronikání škůdců. Důsledkem toho byl masivní výskyt myšího trusu po podlahách v zázemí provozovny. V tristním stavu bylo taktéž kachlové obložení v blízkosti skladovaných potravin a za vyhovující nešel považovat ani celkový stav znečištěných stěn a podlah.
BILLA (kontrolovaná osoba: BILLA spol. s.r.o.), Děčínská 3271, 470 01 Česká Lípa. Prostory provozovny byly využívány i pro skladování takových předmětů, které mohly ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin. V blízkosti výrobků probíhaly zednické práce a potraviny tak byly uskladněny v celkově prašném prostředí. Vzhledem k uvedenému Inspekce zakázala užívat prostory skladu, zázemí pro skladování potravin a část provozovny pro prodej nebalených potravin.
POTRAVINY (kontrolovaná osoba: Tung Bui Quang), Komenského 84, 549 57 Teplice nad Metují. Ve skladu provozovny byly nepořádně poházeny krabice mezi uloženými  potravinami a myší exkrementy se vyskytovaly jak v prostorách skladování potravin tak i v méně dostupných místech za elektrickými spotřebiči.
ROLLO České Budějovice (kontrolovaná osoba: ROLLO České Budějovice s.r.o.), J. Hůlky 1932/11, 370 07 České Budějovice. Chladící zařízení ve výrobní části provozovny bylo silně znečištěné, tak jako některá zařízení používaná k výrobě potravin (koroze na kovových konstrukcích – police a regály). Inspektoři taktéž zjistili výskyt plísní na stropě a nečistoty na regálech, nebo pavučiny na oknech. Z uvedených důvodů došlo k uzavření místnosti ke kompletaci baget a zchlazení cukrářských polotovarů.
Brněnka (kontrolovaná osoba: MARPA PLUS s.r.o.), Sídliště 526, 664 62 Hrušovany u Brna. V provozovně nebyl dostatečně zajištěn systém ochrany před vniknutím škůdců, což mělo za důsledek výskyt myšího trusu hned na několika místech na podlahách. Pavučiny, nečistoty u zdí, nebo přítomnost předmětů nesouvisejících s činností provozování (konkrétně ve skladu potravin) byly důvodem k uzavření provozovny. Mimo jiné leželo v provozovně tělo uhynulého škůdce.
Hostinec U Lípy (kontrolovaná osoba: Jaroslava Křítková), Hlavní 97, 250 89 Lázně Toušeň. Kuchyň s prostorem pro umývání nádobí a sklad suchých potravin byly uzavřeny potom, co při kontrole inspektoři zjistili výskyt myšího trusu a uhynulých myší.
Khuong Nguyen Van (kontrolovaná osoba: Khuong Nguyen Van), Havlíčkova 6, 410 02 Čížkovice – Želechovice. V prostorách provozovny nebyl v době kontroly zajištěn přívod teplé tekoucí vody a přístup k potřebnému hygienickému umytí rukou. Prostory pro skladování potravin byly využívány pro uložení předmětů, které mohly ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin.
BILLA (kontrolovaná osoba: BILLA spol. s.r.o.), Kojetická 1012, 277 11 Neratovice. Ve skladu potravin panovaly prašné podmínky a uložené zboží leželo místy pod vrstvami prachu. Provozovatel tak nezajistil dostatečnou ochranu potravin proti kontaminaci. Probíhající rekonstrukce nebyla slučitelná s nároky požadovanými na správnou hygienu skladování potravin a výše uvedené tak vedlo k uzavření skladovacích prostor.
Večerka (kontrolovaná osoba: Dang Dam Ba), 1. máje 67, 538 43 Třemošnice. Provozovna byla uzavřena z důvodu výskytu trusu hlodavců.
NIVO spol. s.r.o. (kontrolovaná osoba: NIVO spol. s.r.o.), Benešovská 279, 257 26 Divišov. Ve velkoskladu inspektoři zjistili porušení hygienické praxe především kvůli masivnímu výskytu myšího trusu a zanedbaného úklidu (drolící se zdivo, prašné podlahy a nečistoty na stěnách).
Samoobsluha U Jituš (kontrolovaná osoba: Jitka Babincová), Karlovice 10, 511 01 Karlovice – Radvánovice. Výskyt myšího trusu v prostorách provozovny a zanedbaný úklid regálů, byl důvodem k uložení opatření a zákazu užívání prostor.
Herna Cibich (kontrolovaná osoba: Thanh Hoang Van), Krátká 167/6, 410 02 Lovosice. Ve skladovacích prostorách provozovny byla značně rozpadlá část stropu, přičemž na několika místech odpadávala ztrouchnivělá a zaplísněná omítka. Skladování potravin v těchto kontaminačně nebezpečných prostorách vedlo k uzavření daných částí provozovny.
Pivovarská restaurace (kontrolovaná osoba: Vladimíra Cvejnová), třída Osvobození 64, 550 01 Broumov. V zázemí provozovny inspektoři zaznamenali všeobecný nepořádek a myší trus. Lednice, kde byly uchovávány nápoje, byla uvnitř zrezivělá a kuchyňské náčiní taktéž nebylo shledáno v požadované čistotě. Absence teplé vody a z ní vyplývající nemožnost správného hygienického omytí nádobí a výčepního skla, vedla společně s dalšími proviněními k uložení opatření ze strany inspekce.
Restaurace u Svobodů (kontrolovaná osoba: Jiří Pithart), Jana Palacha 748, 530 02 Pardubice. Prostředí provozovny vykazovalo mnohé známky zanedbaného úklidu, včetně lokálního výskytu plísní na stěnách a přítomnosti myších exkrementů. Umývadla a náčiní pro umývání nádobí bylo v době kontroly v tristním hygienickém stavu.
Gyros Grill (kontrolovaná osoba: Petr Ptáček), Běloveská, 547 01 Náchod. Provozovna byla špatně zabezpečena proti pronikání škůdců, což mělo za následek výskyt myšího trusu. Inspektoři SZPI na stropě objevili plíseň a ventilační zařízení bylo v tristním stavu co do čistoty. V průběhu kontroly byla v kuchyni domácí zvířata (dva psi). Přítomnost domácích zvířat je hrubým proviněním proti správným hygienickým zásadám ve výrobě potravin.
U Soudku (kontrolovaná osoba: Vlasta Vidmanová), Mendelova 555/9, 149 00 Praha. Mezi zdmi a vybavením provozovny se vyskytoval trus hlodavců a značné množství nečistot, prachu a na některých místech byly i zbytky potravin. V prostorách kuchyně byly zjištěny korodující kovové konstrukce (police, regály) a nečistoty po podlahách i na zařízeních. Uvedené skutečnosti vedly k uzavření kuchyně a uložení opatření ke sjednání nápravy.
Restaurace Dřevák (kontrolovaná osoba: DREVAKKOMORANY s.r.o.), U Klubu 63/2, 143 00 Praha 4. Díry ve zdivu byly potenciálním přístupem hlodavců do prostorů provozovny. Výskyt myšího trusu dokládal nedostatečné zabezpečení před jejich vnikáním. Přeplněná lednice bez náležitého oddělení potravin byla dalším z důvodů uzavření části provozovny – konkrétně kuchyně s přípravnou a skladem.
Herna YORK (kontrolovaná osoba: DEHOTAN s.r.o.), Husova 565, 664 42 Modřice. V provozovně nebyla tekoucí teplá voda, což znemožňovalo dostatečnou očistu výčepního skla nebo nádobí. Stav stěn a podlah v zázemí byl nedobrý a byl proti zásadám správné hygienické praxe, tak jako nefunkčnost toalet.
Výrobna cukrářských a lahůdkářských výrobků (kontrolovaná osoba: Danuše Jochmanová), Náměstí Míru 27, 667 01 Židlochovice. V uvedené výrobně byl problém s výrazně zanedbaným úklidem. Za pracovními zařízeními byly nahromaděné zbytky potravin společně s dlouhodobou špínou. Na stěnách se místy objevovaly plísně a podlahy nebyly taktéž v čistém stavu. Do výrobny taktéž pronikali hlodavci, kteří po sobě zanechali stopy v podobě trusu. Z uvedených důvodů došlo k zákazu užívání prostor výroby.
Pěna dní (kontrolovaná osoba: Mária Rozbořilová), Náměstí Míru 116, 666 01 Tišnov. Tristní hygienický stav kuchyňských zařízení (např. zrezivělá a umaštěná mikrovlnná trouba či trouba na pečení) a nahromaděné nečistoty (se zbytky potravin) pod kuchyňským zařízením, byly jedním z mnoha důvodů vedoucím k uzavření provozovny. Dále například myší trus v okolí vodoinstalace, nevyhovující prostory pro skladování potravin a krajně nepřijatelné podmínky pro ukládání kuchyňského náčiní.
Hostinec U Šplíchalů (kontrolovaná osoba: Bac Vu Duc), Blanická 3, 257 01 Postupice. V provozovně nebyl dodržován pravidelný úklid, což se projevovalo nečistotami na regálech či zařízeních, nečistotách na stěnách a podlahách. Taktéž zde docházelo k pohybu hlodavců, kteří po sobě zanechávali trus na několika místech.
Večerka (kontrolovaná osoba: Dinh Chien Nguyen), Dvořákova 809, 565 01 Choceň. Provozovna měla silně znečištěné podlahy v zázemí, kam mimo jiné pronikali hlodavci, kteří prokousali obaly některých ze skladovaných potravin. V nepořádku byl i způsob skladování potravin, který svojí ledabylostí připomínal spíše skládku odpadu, než skladovací prostory provozovatele potravinářského podniku.
Bistro Stop (kontrolovaná osoba: Ladislav Dubský), Dr. Václava Peška 669, 53 701 Chrudim. Prostory pod a za spotřebiči byly silně znečištěné zašlou špínou a pavučinami. Zaschlou mastnotou a špínou se vyznačovaly i spotřebiče jako fritézy na smažení, lednice či mikrovlnná trouba. Celkově zanedbaný hygienický stav provozovny vedl k jejímu uzavření.
Restaurace Žalář (kontrolovaná osoba: ADAMATOM s.r.o.), Rudných dolů 502, 254 01 Jílové u Prahy. Výskyt myšího trusu v okolí talířů, na regále s balenými potravinami a značné nečistoty na podlahách, vedly k uzavření kuchyně a baru uvedené provozovny.
Lan Ting Čínská restaurace (kontrolovaná osoba: EUROPA HUALI s.r.o.), U Santošky 8/835, 150 00 Praha 5. V regálech mezi potravinami byl v době kontroly zjištěn masivní výskyt myšího trusu, tak jako v hůře dostupných místech u kachlemi obložených zdí. Uskladňované potraviny nebyly uloženy v hygienicky nezávadném prostředí, naopak mohlo docházet k jejich kontaminaci.
Zámecká restaurace (kontrolovaná osoba: Tomáš Hille), Dolní Rožínka 23, 592 51 Dolní Rožínka. Prostory v kuchyni kolem zapojení spotřebičů i za spotřebiči samotnými vykazovaly známky zanedbané hygienické praxe (zaschlá špína). Tak stejně i samotné náčiní a způsob jeho uložení byl neslučitelný se správnými hygienickými požadavky.
TOP CLUB (kontrolovaná osoba: Zuzana Beránková), Šrámkova 3217/20, 400 11 Ústí nad Labem. V zázemí provozovny, kde byly skladovány nápoje, byly na zemi přítomny myší exkrementy, což referovalo k nedostatečnému zabezpečení proti vnikání hlodavců. Taktéž zde byly skladovány mnohé předměty nesouvisející s činností provozu a nebylo tak vyloučeno ovlivnění kvality nebo bezpečnosti potravin.
Můj obchod – Potraviny Mina (kontrolovaná osoba: Mien Do Thi), Kobylí 396, 691 10 Kobylí. V zázemí provozovny se vyskytoval myší trus a prokousané obaly potravin. Na některých místech byly poškozeny stropy i stěny a v době kontroly se v prodejním úseku volně pohybovalo domácí zvíře (kočka). 
Mňam mňam (kontrolovaná osoba: Hradecká pekárna, s.r.o.), Nám. Republiky 67, 289 03 Městec Králové. Ve skladu balených potravin a balených nealko nápojů našli inspektoři mrtvou myš a množství myších exkrementů. Přítomnost hlodavců na provozovně a stopy po jejich činnosti, patří k závažným porušením hygieny, pročež došlo k uzavření uvedených částí provozovny.
Restaurace Blaník (kontrolovaná osoba: Soňa Polívková), V korytech 1533/71, 100 00 Praha 10. V prostorách kuchyně byl při kontrole katastrofální stav hygieny. Okna i parapety byly silně znečištěny zašlou špínou, ve které leželo jednak kuchyňské náčiní (talíř, hadr), tak suroviny pro přípravu jídel. Sporák a pracovní plochy v jeho okolí trpěly dlouhodobě zaschlou špínou a mastnotou. Nemyté náčiní na pracovních plochách bylo zcela neorganizovaně poházeno a otevřené koše včetně po zemi rozmístěných odpadků znemožňovaly zachovat elementární hygienické požadavky. V kuchyni se taktéž odlupovala omítka ze stěn a mohlo tak docházet ke kontaminaci potravin.
Zámecká restaurace (kontrolovaná osoba: NEW ONTARIO s. r. o.), Přemyslovice 207, 798 51 Přemyslovice. V prostorách kuchyně se na několika místech vyskytoval myší trus. Tak stejně zde byla očividně zanedbána úklidová činnost na regálech a kuchyňských zařízeních, včetně podlahy. Z těchto důvodů byl uložen zákaz užívání prostor kuchyně do doby sjednání nápravy.
Hospoda na Stovce (kontrolovaná osoba: Monika Jetmarová), Sekule 100, 698 01 Veselí nad Moravou – Milokošť. V zázemí provozovny byla ze strany majitele podceněna ochrana před vniknutím hlodavců. Z toho pramenily stopy po jejich činnosti, jako například množství exkrementů a prokousané krabice. Na některých místech se ze stropu odlupovala omítka.
Pivnice Na Nábřeží (kontrolovaná osoba: SPOPRAKO s.r.o.), Náměstí Míru 165, 377 01 Jindřichův Hradec. Na několika místech provozovny byly nemalé díry ve zdech a ve dveřích. V prostorách skladu nápojů, byla rozbitá podlaha, špína a plesnivějící zdi. V provozovně taktéž nebyl zajištěn přístup k teplé tekoucí vodě. Celkově alarmující nečistota a špatné skladovací podmínky vedly k uzavření uvedené provozovny.
Hruška (kontrolovaná osoba: HRUŠKA, s.r.o.), T. G. Masaryka 160, 277 13 Kostelec nad Labem. V provozovně se vyskytoval myší trus a inspektoři zjistili nedostatky v zabezpečení prodejny před pronikáním škůdců. Kontrola rovněž potvrdila potraviny poškozené škůdci i poškozené stěny.
Lomanská pekárna (kontrolovaná osoba: Lomanská pekárna s.r.o.), Americká 32/71, 351 01 Františkovy Lázně – Horní Lomany. Kontrola potvrdila výskyt myšího trusu a absenci adekvátních opatření proti pronikání škůdců. Dále inspektoři zjistili výskyt plísní v provozovně – na stěnách , stropě a chladících zařízeních. Provozovnu charakterizoval celkově zanedbaný úklid – nečistoty mj. na stěnách, podlaze, regálech i zařízeních. Provozovatel zde skladoval předměty nesouvisející s výrobou a prodejem potravin, od kterých hrozilo riziko kontaminace. Uzavřena byla celá provozovna kromě prostoru skladu a prodejny.
Asijské bistro HANOI (kontrolovaná osoba: Binh Phung Thanh), Kramářova 1211/7, 750 02 Přerov. Inspektoři při kontrole konstatovali přítomnost myšího trusu, potravin poškozených škůdci a nedostatečná opatření proti pronikání škůdců. Potraviny ve skladu byly vystaveny nevyhovujícím podmínkám. Uzavřena byla pouze část provozovny – sklepní sklad.
Maloobchodní prodejna (kontrolovaná osoba: Ing. Jaroslav Kuchař), Smolina 95, 766 01 Valašské Klobouky – Smolina. Celkově zanedbané provozovně dominovalo zjištění přítomnosti živých hlodavců a myšího trusu, což bylo důsledkem absence opatření proti pronikání škůdců. Inspektoři dále zjistili, že v provozovně neteče voda, nefungují toalety a zdokumentovali i další hygienické nedostatky včetně hromadění odpadů a nevhodně skladovaných potravin.
Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v potravinářském provozu inspekce na místě uloží zákaz užívání prostor. Zároveň provozovateli prostřednictvím uloženého opatření nařídí, aby zjištěná pochybení napravil. Pokud provozovatel opatření splní, SZPI při opakované kontrole zákaz užívání prostor uvolní. V případě závažných porušení předpisů v oblasti hygieny inspekce s kontrolovanou osobou zahajuje správní řízení o uložení sankce. Přehled provozoven, kde byl uložen zákaz užívání prostor, inspekce průběžně zpřístupňuje spotřebitelům prostřednictvím nové sekce Provozovny na portálu Potraviny na pranýři. Kromě podrobných informací o kontrolních zjištěních je zde k dispozici i fotodokumentace.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj:  SZPI