Bezpečnost potravin

SZPI nevpustila do ČR zásilku čaje z Číny

Vydáno: 25. 2. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 2. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vložila do evropského systému rychlého varování (RASFF) informaci o zjištění nebezpečné potraviny – zeleného čaje Green tea from Wuyi Rock. Laboratorní analýza u předmětné šarže prokázala nadlimitní množství residuí pesticidů dimethoatu, kterého bylo zjištěno 0, 26 mg/kg, povolený limit je 0,05 mg/kg a fipronilu, který laboratoř prokázala v množství 0,04 mg/kg, legislativa přitom stanovuje maximální přípustnou koncentraci na 0,005 mg/kg.
SZPI zboží zajistila v rámci kontroly dovozu potravin ze zemí mimo EU v prostoru letiště Praha – Ruzyně. Na základě uvedeného inspekce zahájila proces nevpuštění zásilky do vnitřního trhu EU a potravina tak nemohla ohrozit spotřebitele. Velikost závadné šarže je 22 kg a z průvodní dokumentace vyplynulo, že dovozcem potraviny je společnost Mr. Dao s.r.o., Astlova 3205/3, 150 00, Praha. Zahraničním partnerem dovozce je společnost Royalink Investment Limited, Unit 702, 18 Bonham Strand West, Hong Kong.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI