Bezpečnost potravin

SZPI konstatuje, že stav fritovacích olejů a tuků v restauracích je neuspokojivý

Vydáno: 12. 12. 2017
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 12. 2017.

V období od 6. 2. do 17. 11. 2017 se Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zaměřila na kontroly fritovacích olejů a tuků v provozovnách veřejného stravování. Inspektoři kontrolovali, zda nejsou k přípravě pokrmů používány „přepálené“ oleje a tuky, vykazující známky tepelného rozkladu.

V uvedeném období inspekce provedla cílenou kontrolu v celkem 73 provozovnách.

Hodnoceno bylo celkem 91 vzorků, přičemž hodnocení probíhalo senzoricky na místě (vůně, chuť, barva, konzistence, přítomnost zuhelnatělých zbytků), měřením obsahu polárních částic a následně v laboratoři metodou stanovení obsahu polymerních triacylglycerolů.

Každý šestý vzorek byl nevyhovující a bylo tak konstatováno porušení právních předpisů.

Součástí kontroly bylo i dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy. V několika případech bylo zjištěno znečištění fritézy ztuhlými mastnými nečistotami a znečištění filtrů v digestořích.

Kontrolovaným osobám, u kterých došlo k porušení předpisů, bylo uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků a bude s nimi zahájeno správní řízení o uložení sankce.

Tomuto typu specifické kontroly se bude SZPI věnovat i v budoucnu.   

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace,
tel.: + 420 542 426 613


Zdroj: SZPI

Foto: SZPI

Foto: Shutterstock