Bezpečnost potravin

SZPI ke kontrole označení nebalených nakrájených masných výrobků

Vydáno: 12. 8. 2009
Autor: bodokova1

Stanovisko k aplikaci při kontrolní činnosti.

Dnem 1. července 2009 nabyla účinnosti vyhláška č.169/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace přináší celou řadu úprav, a tak se náš úřad rozhodl poskytnout stanovisko k aplikaci při kontrolní činnosti alespoň jednoho z novelizovaných bodů, a to stanovisko k ustanovení § 15 odstavce 1, který nově zní: „Nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány nejpozději do 24 hodin od jejich nakrájení. Pro spotřebitele musí být na obalu uvedeno datum a čas nakrájení."
Ustanovení druhé věty § 15 odstavce 1 zmíněné vyhlášky Pro spotřebitele musí být na obalu uvedeno datum a čas nakrájení“ nebude SZPI při kontrole na provozovatelích potravinářských maloobchodů vymáhat.
Při uvádění nebalených potravin do oběhu přímou nabídkou spotřebiteli, není podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovena povinnost materiál (sáček, papír, fólie apod.), v němž je potravina předávána prodavačem spotřebiteli, označit obal údaji stanovenými tímto zákonem a požadavek výše zmíněné vyhlášky jde tak nad rámec úpravy dané zákonem o potravinách.
Podle ustanovení § 8 odst. 2 musí provozovatel tam, kde je potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, viditelně umístit alespoň písemný údaj podle § 6 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e), k), l) a n) a další údaje stanovené prováděcími právními předpisy, daná povinnost se tedy nevztahuje k označení obalu.

Zdroj:  Ing. Miloš Kavka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce 12.08.2009