Bezpečnost potravin

SZPI: Aktuální informace k výskytu metylalkoholu v lihovinách

Vydáno: 20. 9. 2012
Autor: SZPI

Aktualizovaná zpráva SZPI ze dne 19. 9. 2012.

Aktuální kontroly alkoholu inspektory SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) od pátku 7. září intenzívně kontroluje prodejce a výrobce alkoholu v souvislosti s výskytem případů otravy metanolem.
Vzhledem k aktuálnímu stavu vyhlásil ústřední ředitel SZPI ing. Jakub Šebesta v pondělí 10. září tzv. mimořádnou situaci (krizová situace dle vnitřních předpisů úřadu), SZPI proto nasadila veškerý personál, v terénu provádí kontrolu všech 215 inspektorů a počet kontrol alkoholu se zvýšil několikasetnásobně oproti běžnému stavu. Inspekce úzce spolupracuje s generálním ředitelstvím cel ČR a hygienickou službou.
Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce. Pokud SZPI zjistí výskyt podezřelé lihoviny, neprodleně odebere vzorek, místo zapečetí a uloží opatření neuvádět předmětnou šarži nápoje do oběhu. 
Počet zkontrolovaných provozoven ke dni 18. září: 10 968
Počet odebraných vzorků: 333
Počet vzorků, kde byla ukončena analýza: 257
Všechny dosud analyzované vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující z hlediska obsahu metanolu / nepředstavují riziko.
Související dokumenty: