Bezpečnost potravin

Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv – jejich tvorba a náležitosti

Vydáno: 4. 2. 2015
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 28. 1. 2015.

Principy analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (dále jen „HACCP“), které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, by měly napomoci provozovatelům krmivářských podniků dosahovat vyšší úrovně bezpečnosti krmiv. Postupy založené na principech HACCP umožňují provozovatelům krmivářských provozů identifikovat a následně trvale kontrolovat závažná nebezpečí ve výrobním procesu, a to určením bodů výrobního procesu, které mohou být kritické z pohledu bezpečnosti krmiv a přijetím účinných kontrolních opatření v těchto bodech.

Obdobný materiál vyšel v časopise Krmivářství – Ročník XVII – Číslo 2/2013

Zdroj:  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský