Bezpečnost potravin

Systém Tetra Pak pro zpětnou vysledovatelnost

Vydáno: 26. 8. 2004
Autor:

Společnost Tetra Pak Processing vyvinula systém „Work Tracking“ pro zajištění sledovatelnosti od suroviny po hotový produkt v závodech manipulujících s tekutými materiály. Zatím je zaveden ve dvou mlékárnách.

Společnost Tetra Pak Processing věnovala značné prostředky vývoji software pro vysoce aktuální zajišťování zpětné vysledovatelnosti. Na značné problémy se naráží v podnicích, kde se vyrábí kontinuálně, a kde je tudíž obtížné oddělování šarží.
Pro sféru mlékárenství byl firmou Tetra Pak vypracován systém „Work Tracking“, který zajistí nejen vysledovatelnost, ale také zdokonalí řízení procesu, a tím výkon a kvalitu při použití zařízení Tetra PlantMaster. Jedná se o otevřený systém aplikovatelný při použití Microsoft SQL a Internet Explorer, který je vyvinut speciálně pro výrobní techniky pracující s kapalinami. Lze jejich pomocí zjistit stav plnění a vyprazdňování nádrží, aniž by byl proces narušen. Lze sledovat cestu od suroviny po hotový produkt, přičemž může být systém Work Tracking napojen na jiné systémy řízení (ERP, QS).
Procesy jsou rozděleny na jednotky, přičemž každá změna stavu je v systému označena novým průběžným identifikačním číslem (Work ID), takže je možné vytvořit rozvětvenou strukturu s odkazem na předcházející nebo následující procesy.
Work Tracking byl zatím instalován ve dvou případech (např. v Nordmilch v Zeven); počítá s dalšími instalacemi v r. 2004.

Dtsch. Milchwirtschaft, 55, 2004, č. 15, s. 599