Bezpečnost potravin

Systém rychlého varování v r. 2002

Vydáno: 9. 4. 2003
Autor:

Zvažuje se, zda by RASFF by mohl být k dispozici veřejnosti. Počet oznámení v rámci systému v r. 2002 dosáhl čísla 3024. Nejvíce hlášení se týká problémů chemických a mikrobiologických.

Evropská komise uvažuje o poskytnutí systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) k informování veřejnosti. Zatím je sice tento systém na webových stránkách, ale je určen k užívání členskými státy v rámci intranetu a není přístupný veřejnosti. Bude jednáno o tom, jak legislativně stanovit jeho větší dostupnost.
V rámci tohoto systému dochází k značnému vzrůstu počtu varování a informací. V r. 1999 se do systému dostalo 97 varování a 263 „informací“, v r. 2002 již 434, resp. 1000. Doplněním o dodatky k již existujícím varováním a informacím vzrostl celkový počet oznámení z 698 na 3024. Je třeba zvážit, zda by měla být všechna oznámení zcela zveřejněna (týdně 50 až 100 případů).
(Podrobnější informace najdete v potravinářských aktualitách.)
EU Food Law, 2003, č. 135, s. 4–5