Bezpečnost potravin

Systém nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv – aktualizace 2019

Vydáno: 12. 2. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 8. 2. 2019

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly krmiv na základě zjištěných rizik, s přiměřenou četností a po zohlednění dosavadního chování provozovatele, spolehlivosti jeho interní kontroly a všech informací, které mohou svědčit o nedodržení požadavků. Kontroly krmiv, s výjimkou kontrol vyžádaných, jsou plánovány na základě analýzy rizika provozů. Systém hodnocení provozů zohledňuje počet a závažnost závad zjištěných úřední kontrolou v uplynulém období a podíl nevyhovujících vzorků úředně odebraných krmiv, včetně rizika možného ohrožení bezpečnosti potravinového řetězce.

Provozy s objektivně vypočtenou nižší rizikovostí jsou bonifikovány snížením plánované frekvence kontroly v následujícím období. Naopak zvýšená četnost kontroly je zaměřena na provozovatele se zjištěnými nedostatky a závadami. Primárním cílem systému je diferencovat četnost kontroly s ohledem na důslednost provozovatelů při dodržování krmivářské legislativy.

ÚKZÚZ ve spolupráci se Spolkem pro komodity a krmiva (SKK) a zástupci společností certifikujících standardy bezpečnosti a kvality krmiv, připravil možnost rozšíření analýzy rizika provozů o faktor dobrovolného dodržování nadstandardních požadavků udržení bezpečnosti krmiv. Zainteresovaným provozovatelům, respektujícím požadavky nadstandardu definované nad rámec platné legislativy, je odečtena jedna úřední kontrola z počtu plánovaného pro následující kalendářní rok. 

Základním principem nadstandardu je dodržení dohodnuté frekvence interní kontroly ověřování bezpečnosti krmiv u stanovených nejzávažnějších rizik. Záznamy o provádění interní kontroly provozovatelem jsou průběžně elektronicky zasílány na ÚKZÚZ. Rovněž jsou definovány zásady nadstandardu pro eliminaci křížové kontaminace při výrobě i přepravě krmiv, pravidelné ověřování účinnosti míchacího zařízení, hodnocení dodavatelů krmiv i zpětné vazby odběratelů produktů, postupy řešení krizových situací ohrožení potravinového řetězce a další kroky, které přispívají k udržení bezpečnosti krmiv. Kompletní dokument Zásad společného systému řízení bezpečnosti krmiv je k dispozici zde.

Závazné přihlášení do systému nadstandardu podávají členové Spolku pro komodity a krmiva prostřednictvím SKK, ostatním provozovatelům je k dispozici přihláška zde, kterou mohou odeslat na uvedenou adresu ÚKZÚZ.

Subjekty přihlášené do systému nadstandardu

Subjekt Datum vstupu
ZZN Pelhřimov 7. 11. 2017
TN Biofaktory 21. 11. 2017
ZBCHS Slušovice 10. 9. 2018
ZZN Jihlava 17. 9. 2018
Primagra Milín 26. 9. 2018
Mikrop Čebín 26. 9. 2018
Cerea Pardubice 2. 10. 2018
ZZN Strakonice 9. 10. 2018
Rabbit Chotýšany 11. 10. 2018
AFEED Hustopeče 6. 12. 2018
De Heus 11. 12. 2018
VKS Pohledští Dvořáci 21. 12. 2018
ZS Dynín 8. 1. 2019
Zenap Trhové Sviny 8. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o systému nadstandardu poskytnou pracovníci Oddělení krmiv ÚKZÚZ.

    • ŽÁDOST o vstup do systému řízení bezpečnosti krmiv DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 20 KB)

    • Zásady společného systému řízení bezpečnosti krmiv PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 441 KB)

 Zdroj: ÚKZÚZ