Bezpečnost potravin

Systém kritických bodů v obchodě (HACCP)

Vydáno: 22. 2. 2005
Autor:

Zemědělská a potravinářská knihovna získala díky laskavosti Českého a slovenského odborného nakladatelství novou příručku pro pracovníky potravinářských prodejen.

Systém kritických bodů v obchodě(HACCP):  příručka pro pracovníky prodejen
/ Michal Voldřich, Marie Jechová, Marcela Kaudelová . – 1. vyd. . – Praha : České a slovenské odborné nakladatelství , 2004 . – 74 s., příloha formuláře – (Moderní obchod)
ISBN 80-903401-2-1

Se vstupem do EU byly dále harmonizovány naše právní předpisy, současná úprava vedle dalších změn rozšiřuje požadavek zavedení systému kritických bodů (HACCP) také na prodej potravin. Změny předpisů ještě více posunují zodpovědnost za bezpečnost potravin na jednotlivé účastníky v produkci a distribuci potravin (výroba surovin, výroba potravin, distribuce potravin,  poskytování stravovacích služeb, atd.) Konkrétní naplnění požadavků zahrnuje vedle znalostí nových povinností také pochopení principů zvýšené odpovědnosti za prováděné činnosti (prodej bezpečných potravin). Pro prodejce z toho vyplývá nutnost, že musí  být schopen ve větší míře doložit znalost možných příčin problémů a zejména doložit, že během činností, za které je prodejce odpovědný (od nákupu výrobků po prodej zákazníkovi), nemůže dojít k ohrožení bezpečnosti potraviny.
Publikace poskytuje potřebné a ucelené informace a praktické návody k orientaci v oblasti zavedení systému HACCP při  prodeji potravin. Je určena především pro provozovatele v oblasti malého a středního podnikání. Její text zahrnuje na různých úrovních (od velmi obecného po odbornější) vysvětlení principů správné hygienické praxe, principů HACCP, přehled možných zdravotních nebezpečí z potravin, shrnutí požadavků na osobní a provozní hygienu a také praktický návod s příklady dokumentace, které prodejcům mohou posloužit při zavádění nových postupů, pro splnění požadavků evidence systému i pro již zmíněnou potřebu doložit dodržení podmínek v případě sporů.

Publikace je členěna do následujících kapitol:

  • Co je HACCP (systém kritických bodů), co je správná hygienická praxe, výklad povinností
  • K čemu je dobrý systém kritických bodů, proč se tím musím zabývat
  • Zdravotní nebezpečí z potravin, příčiny vzniku nebezpečí
  • Správná praxe při uvádění potravin do oběhu 
  • Kde se často chybuje
  • Jak zavést HACCP ve vaší provozovně 
  • Příručka systému kritických bodů (HACCP)

Přílohy obsahují přehled podmínek skladování, příklady související dokumentace, sanitační řád, slovníček vybraných pojmů
Publikace bude k dispozici čtenářům Zemědělské a potravinářské knihovny po zařazení do fondu.
www.mobchod.cz
(mch)