Bezpečnost potravin

Systém dozoru ÚKZÚZ nad ošetřováním dřeva proti škůdcům a patogenům hodnocen kladně

Vydáno: 3. 6. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

ÚKZÚZ obdržel zprávu národní organizace ochrany rostlin USA o výsledcích jejího auditu v ČR. Ten se týkal systému výroby dřevěných obalů ze dřeva ošetřeného proti škůdcům a patogenům rostlin. 

Dřevěné obaly používané k přepravě zboží v mezinárodním obchodě musí být vyrobeny ze dřeva ošetřeného chemicky nebo tepelně proti dřevem přenosným škůdcům a patogenům.

V ČR proto existuje pod dozorem ÚKZÚZ již téměř 20 let systém sušáren dřeva a výrobců dřevěných obalů, které jsou ze strany ÚKZÚZ oprávněny a registrovány k tepelnému ošetření a označování dřeva a dřevěných obalů proti škodlivým organismům rostlin.

V loňském roce byl ÚKZÚZ požádán národní organizací ochrany rostlin USA (Animal and Plant Health Inspection Service = APHIS) o uskutečnění auditu nad fungováním tohoto systému v ČR. APHIS tak reagoval na případy zásilek zboží vyvezených z Evropy do USA, u kterých zjistil přítomnost známek napadení dřeva a živých stadií škůdců ve dřevě obalů. Kromě ČR se audit týkal také Polska a Německa.  

Přestože třídenní audit proběhl již v listopadu 2019, auditní zpráva byla české straně doručena až nyní. Audit byl zaměřen na celý systém provádění ošetřování dřeva a výroby dřevěného obalového materiálu, opravňování provozovatelů sušáren dřeva a dodržování souvisejících povinností.  

Celkem byly v rámci auditu navštíveny čtyři české provozovny, které se zabývají zejména výrobou dřevěných palet.

Z obdržené zprávy auditu vyplývá, že Česká republika má zaveden kvalitní systém opravňování a kontrol provozovatelů sušáren dřeva a výrobců dřevěných obalů, který odpovídá mezinárodním požadavkům.

Kladně bylo hodnoceno také podávání informací ze strany ÚKZÚZ k vývozcům a dopravcům.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ