Bezpečnost potravin

Syrovátka – hodnotná surovina

Vydáno: 7. 7. 2003
Autor:

Ve světě není syrovátka již dlouho považována za doprovodný produkt při výrobě sýrů, ale spíše za zdroj složek s přidanou hodnotou.

Mnohé západní firmy od nás vyvážejí ohromné objemy zahuštěné syrovátky. Použití syrovátky se posouvá od užití v krmivářství k užití v lidské výživě. V EU se v r. 1970 využilo pro lidskou výživu jen 5 % vyrobené syrovátky a ke krmení 95 %, v r. 2000 byl tento poměr 50:50. Předpokládá se, že v r. 2010 se pro lidskou výživu použije již 70 % vyrobené syrovátky.
Pro syrovátku a výrobky z ní jsou ve světě uznávány standardy, které vydal American Dairy Products Institute (ADPI). Tyto standardy stanovují nejen hodnoty jednotlivých výrobků, ale i metody analýzy těchto výrobků.
Informace o nových technologiích na zpracování syrovátky a o produktech získaných ze syrovátky byly publikovány ve Sborníku přednášek semináře Mléko a sýry 2003, který se konal v rámci Celostátní přehlídky sýrů v lednu letošního roku.
Sborník bude zařazen do fondu  
Knihovny ÚZPI.