Bezpečnost potravin

Syntetický zeaxanthin schválen do doplňků stravy

Vydáno: 28. 2. 2013
Autor: sukova1

Rozhodnutím 2013/49/EU se na žádost DSM Nutritional Products VML povoluje syntetický zeaxanthinu jako složka potravin nového typu do suplementů v max. množství 2 mg/den.

Nizozemská společnost DSM Nutritional Products VML podala v r. 2004 žádost o uvedení syntetického zeaxanthinu na trh jako složky potravin nového typu (podle nařízení 258/97/ES).

Pigment zeaxanthin je přirozeně se vyskytující xanthofyl – oxidovaný karotenoid. Syntetický zeaxanthin se připravuje vícestupňovou chemickou syntézou z menších molekul.

Vzhledem k tomu, že nebyl dostatek údajů o bezpečnosti syntetického zeaxanthinu v případě denní dávky 20 mg v potravinách, byla žádost v r. 2007 omezena pouze na přídavek do doplňků stravy. Podle vědeckého stanoviska úřadu EFSA z r. 2008 „Scientific Opinion of the safety of „synthetic zeaxanthin as an ingredient in food supplements“,

však nebylo možno prokázat ani bezpečnost syntetického zeaxanthinu v doplňcích stravy při navrhovaném příjmu 20 mg na osobu a na den. A tak byla žádost omezena na max. denní příjem 2 mg do doplňků stravy. Kromě toho byly v r. 2012 dodány požadované doplňující informace. K tomu vydal úřad EFSA pozitivní stanovisko „Statement on the safety of synthetic zeaxanthin as an ingredient in food supplements“.

 Za těchto podmínek byl syntetický zeaxanthin povolen rozhodnutím 2013/49/EU k uvedení na trh jako složka nového typu.

Podle uvedené specifikace je složka nabízena jako prášek připravený rozprašovacím sušením s želatinovým nebo škrobovým základem s přidaným α-tokoferolem a askorbylpalmitátem nebo ve formě roztoku kukuřičného oleje s přidaným α-tokoferolem.

Úřední věstník EU, L 21, 24.01.2013, s.32