Bezpečnost potravin

Sympozium úřadu EFSA „Sběr a sdílení dat týkajících se zdraví včel“

Vydáno: 9. 5. 2017
Autor: KM EFSA

Vědecké sympozium týkající se zdraví včel se uskuteční v Bruselu dne 26. června 2017.

Sympozium úřadu EFSA s názvem „Sběr a sdílení dat týkajících se zdraví včel: směrem k Evropskému včelařskému partnerství”  

Úřad EFSA připravuje, společně s COPA-COGECA, Evropskou profesní asociací chovatelů včel (EPBA), Evropským koordinačním seskupením pro včelařství Bee Life a Evropskou asociací pro ochranu plodin (ECPA), a jako součást Týdne Evropského parlamentu věnovaného včelám a opylování (2017), vědecké sympozium týkající se zdraví včel, které se uskuteční v Bruselu (Belgie) dne 26. června 2017.

Cílem plánované akce je sloučit zúčastněné strany, kterých se týká zdraví včel – včetně chovatelů včel, zemědělců, zástupců průmyslu, vědců, odborníků provádějících hodnocení rizika a manažerů rizika, tvůrců zákonů a občanů – k diskusi o možnostech zkvalitnění sdílení a zpracování dat, standardizaci sběru, hlášení a ukládání dat, a posílení spolupráce s cílem umožnit  komplexnější a robustnější hodnocení rizik zdraví včel v Evropě.

Toto setkání představuje první krok k vytvoření Evropského včelařského partnerství, stálé sítě, která uvede závěry sympozia do praxe.

Konference je bez registračního poplatku, počet účastníků je omezen kapacitou jednacího sálu.

Potvrzení účasti lze provést prostřednictvím registračního formuláře do 19. května 2017 na adrese:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Bees2017 

Případné dotazy lze zaslat na e-mailovou adresu:
conferences@efsa.europa.eu 

 

 
Zdroj: EFSA