Bezpečnost potravin

SVS ve skladu v Praze zjistila téměř 200 kg drůbežího masa neznámého původu

Vydáno: 18. 6. 2021
Autor: SVS

Výsledek kontroly SVS

Kontrola Státní veterinární správy ve skladu v Praze na Smíchově odhalila téměř 200 kg drůbežího masa neznámého původu. Mražené a chlazené kuřecí a kachní maso nebylo označeno v souladu s legislativou, v pořádku nebyla ani předložená dokumentace, nebylo tak možno dostatečně prokázat jeho původ.

Ve skladu se nacházelo zejména zmražené kuřecí maso (celá kuřata, kuřecí prsa a stehenní steaky), v menším množství (cca 20 kg) pak chlazená kachní prsa. Přestože na obalech některé údaje, jako je název, skladovací podmínky a datum spotřeby uvedeny byly, chyběl zásadní údaj – identifikační značka výrobce. Provozovatel předložil obchodní doklady od údajného dodavatele. Ten však není registrovaný u Státní veterinární správy pro jakékoliv zacházení s živočišnými produkty. V dokladech chyběl údaj o místu, odkud bylo maso odesláno či informace o konkrétních distribuovaných šaržích. Na základě zjištěných skutečností veterinární inspektoři živočišné produkty kvalifikovali jako potraviny neznámého původu, které není možno kvůli možnému ohrožení zdraví spotřebitele uvést na trh.

Veterinární inspektoři drůbeží maso znehodnotili obarvením a rozhodli o jeho neškodné likvidaci v asanačním podniku. S provozovatelem bude zahájeno správní řízení. Za zjištěná porušení zákona umožňuje legislativa uložit pokuta ve výši až 50 mil. Kč. 

Kuře celé

Znehodnocené maso

Zdroj: SVS