Bezpečnost potravin

SVS před Vánoci zkontrolovala více než 1000 stánků s kapry, závad meziročně mírně přibylo

Vydáno: 15. 1. 2019
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 15. 1. 2019

Tak jako každoročně i před loňskými Vánocemi kontrolovali veterinární inspektoři, zda pouliční prodejci kaprů dodržují platné předpisy. Jejich kontrolou prošla před svátky více než jedna tisícovka prodejních míst. Z toho alespoň jednu závadu zjistili ve třech procentech případů. Nejčastějším nedostatkem bylo nenahlášení prodejního místa příslušné krajské veterinární správě. Nárůst závad byl však zjištěn také v oblasti zásad welfare i plnění hygienických požadavků.

Celkem SVS provedla 1025 kontrol. Alespoň jednu závadu zjistila ve 31 případech. Celkový počet závad dosáhl 46. Ve dvaceti případech bylo zjištěno, že kontrolovaný prodejce předem nenahlásil, kde a v jakých dnech bude ryby prodávat, což mu ukládá příslušná legislativa. Porušení požadavků na hygienu pracovního místa a pracovních pomůcek, nedostatečný přívod pitné vody nebo naopak chybějící odtok do kanalizace zjistili úřední veterinární lékaři v jedenácti případech.  V devíti případech se vyskytla porušení v oblasti zásad welfare při prodeji a manipulaci s rybami.

Jeden z nejzávažnějších případů porušení legislativy byl zaznamenán inspektory v Jihomoravském kraji. Prodejce opakovaně při manipulaci rybám vsouval prsty pod skřele do žaber, což je legislativou považováno za týrání. Zároveň porušil pravidla hygieny, když kapry zpracovával na plstěné podložce, nikoliv na omyvatelné ploše. Těchto porušení se měl dotyčný dopustit opakovaně na různých prodejních místech. Mezi další porušení pravidel welfare patřilo přeplnění kádí či nedostatečné vzduchování.

 „Úroveň prodeje se z dlouhodobého hlediska zlepšuje a naprostá většina prodejců je bezproblémových,“ řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Podobné závady by se i proto vyskytovat rozhodně neměly. Prodejcům, kteří porušili legislativu, bude uložena pokuta. V případech, kdy jsme zjistili týrání zvířat, bude předán podnět místně příslušné obci z rozšířenou působností. Na problémové prodejce se navíc přednostně zaměříme při kontrolách v příštím roce“ dodal.

Při kontrolách veterinární inspektoři každoročně mimo jiné prověřují, zda je stánek umístěn a vybaven dle zásad ochrany zdraví zvířat a požadavků na welfare ryb. Kontrolováno je také, zda prodej ryb probíhá v odpovídajících hygienických podmínkách. Sledováno je, zda nedochází k přeplnění kádí, zda je v nich čerstvá protékající voda a ryby tak mají dostatek kyslíku. Legislativním požadavkům musí odpovídat také výbava prodejců a v souladu s nimi (zejména se zákonem na ochranu zvířat proti týrání) musí být postupováno při usmrcování ryb. Na stánku nesmí chybět dostatečný zdroj pitné vody k omývání pracovního pultu a také odvod odpadní vody do kanalizace. Podle předpisů musí být nakládáno také s živočišnými odpady z kuchaných ryb. Kontrolování prodejci mají povinnost doložit původ ryb a zákazník musí dostat dostatečné informace o prodávaném zboží.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS


Foto: Shutterstock