Bezpečnost potravin

SVS odmítá závěry TK Komory veterinárních lékařů ČR o bezpečnosti masa na trhu

Vydáno: 20. 9. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20. 9. 2013.

Státní veterinární správa důrazně odmítá závěry tiskové konference Komory veterinárních lékařů ČR o bezpečnosti masa na českém trhu

Dne 20. 9. 2013 vydala Komora veterinárních lékařů ČR, ústy svého prezidenta Jana Bernardyho, tiskové prohlášení, ve kterém uvádí nepravdivé informace. Taková zavádějící sdělení mají negativní dopad na důvěru českých spotřebitelů v potraviny, které se dostávají na jejich stoly.

Státní veterinární správa se proti tomuto sdělení ostře ohrazuje.

Předně je třeba zdůraznit, že za nezávadnost masa a živočišných produktů není zodpovědná Státní veterinární správa (SVS) ani jiný státní orgán, jak tvrdí Komora veterinárních lékařů ČR. Zodpovědnost za bezpečnost a kvalitu potraviny má vždy její výrobce případně prodejce. Státní veterinární správa pak dozoruje, zda výrobci plní povinnosti jim dané legislativou.

Prezident Komory Bernardy tvrdí, že maso dovážené ze zahraničních chovů do českých maloobchodních řetězců prochází jen malou kontrolou, a že kontrol v obchodech je málo. Naopak, maso ze zahraničí je kontrolováno více než maso českého původu. Takové maso musí projít veterinární kontrolou v zemi svého původu, a po jeho přijetí do ČR je pak namátkově a nediskriminačně, přesně v souladu s platnou legislativou EU, znovu zkontrolováno českými veterinárními inspektory. V obchodech veterinární inspektoři provedou takových kontrol, jejichž součástí je posouzení potraviny a její uvolnění do oběhu každý rok několik tisíc. Kontroly však probíhají i ještě před tím, než se maso vůbec dostane do obchodů, v tzv. místech určení. Tedy v místech, kde je prvně na českém území, taková zásilka složena.

Zcela zavádějící je i tvrzení, že drůbeží maso je v některých případech přebalováno a pod značkou CZ se dostává do českého obchodního řetězce. V případech, kdy výrobce uvede na obal výrobku informaci o tom, že se jedná o českou potravinu, je předmětem veterinárních kontrol i pravdivost takového tvrzení.

Jan Bernardy taktéž navrhuje znovuzavedení dříve povinných zdravotních potvrzení, tj. dokumentů, které před rokem 2008 potvrzovali soukromí veterinární lékaři pro každou zásilku živých zvířat na jatky. Tímto způsobem na sebe soukromý veterinární lékař přebíral zodpovědnost za zdravotní nezávadnost zvířat, zejména za to, že netrpí žádnou nemocí přenosnou ze zvířat na lidi, a že byla léčena adekvátně k tomu, aby jejich produkty mohly být použity pro výrobu potravin.  Dnes tak podle něj není možné zjistit, zda majitel chovu nepodává svým zvířatům antibiotika v krmivech bez předpisu. S tím se opět nedá souhlasit. Zásilky živých zvířat jsou na jatky doprovázeny dokumenty, které dokládají zdravotní stav zvířat i způsob jejich léčby. Jediný rozdíl oproti předchozímu stavu je v tom, že nyní je zodpovědnost na chovateli nikoli na soukromém veterinárním lékaři. Toto však nemá vliv na úřední kontrolu masa. Kontrola úředním veterinárním lékařem proběhne na jatkách vždy, bez ohledu na to, kdo vystavil příslušné dokumenty. Státní veterinární správa provádí důkladný dozor nad dodržováním všech povinností provozovatelů jatek, aby bylo zajištěno, že veškeré maso, které se dostane na český trh, bylo bezpečné.

S výroky prezidenta Komory veterinárních lékařů ČR vyjádřili nesouhlas i provozovatelé jatek, děkan Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno prof. Ladislav Steinhauser i zástupci farmaceutických firem.

Státní veterinární správa

Zdroj:  SVS ČR