Bezpečnost potravin

SVS na Národní výstavě hospodářských zvířat a techniky v Brně

Vydáno: 19. 6. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 19. 6. 2015.

SVS letos nebude chybět na Národní výstavě hospodářských zvířat a techniky v Brně

Státní veterinární správa (SVS) letos historicky poprvé představí svou činnost na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky na Výstavišti v Brně. Na největší přehlídce hospodářských zvířat a živočišné produkce v České republice má být ve dnech 25. až 28. června podle pořadatelů prezentováno přes 800 zvířat. Očekávaná návštěvnost má dosáhnout až 60 000 lidí. Souběžně bude na výstavišti probíhat také Národní výstava myslivosti. Problematika, které jsou obě výstavy věnovány, velmi úzce souvisí s činností SVS.

Tu návštěvníkům představí mimo jiné plakáty a letáky dostupné na samostatném stánku SVS v pavilonu P. Ten nabídne zástupcům nejen odborné veřejnosti možnost shlédnout prezentace na řadu témat z oblasti veterinárního dozoru a osobně se setkat s experty SVS z oblasti zdraví a pohody zvířat a veterinární hygieny. Ti budou připraveni odpovídat na případné otázky či projednávat novinky v oblasti veterinárního dozoru. Prvního dne výstavy se osobně zúčastní také ústřední ředitel SVS Milan Malena. Návštěvu stánku předběžně přislíbil také ministr zemědělství Marian Jurečka.

SVS je organizací, která ze zákona mj. vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Obecně lze říci, že nákazová situace u zvířat v České republice je dobrá. Potvrzují to mimo jiné mezinárodní statusy země prosté jednotlivých nákaz, které uděluje státům Evropská komise či Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat (OIE). V roce 2014 plnila ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí, moru koní, Aujeszkyho choroby prasat a slintavky a kulhavky. Příznivých výsledků lze dosahovat díky dobré spolupráci s chovateli i zpracovateli. Ale přispívají k nim i sami chovatelé ve spolupráci se soukromými veterinárními lékaři, bez nichž by se jen velmi těžko dařilo realizovat ozdravné programy, zdolávat nákazy a uskutečňovat všechna preventivní opatření.

Veterinární dozor je prováděn nejen v chovech, sledována je pochopitelně také zdravotní a nákazová situace u volně žijící zvěře. I v této oblasti poskytne SVS zájemcům informace, zejména k aktuálním tématům, mezi něž patří africký mor prasat, Aujeszkyho choroba prasat či problematika parazitóz.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS