Bezpečnost potravin

SVS loni vybrala na pokutách rekordních více než 33 milionů Kč

Vydáno: 31. 1. 2020
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Státní veterinární správa (SVS) loni vybrala na pokutách více než 33 milionů korun, což bylo takřka o sedm milionů Kč více než v roce 2018. Jednalo se o nejvyšší částku v historii. Dále přibývalo podnětů na možné týrání v chovech zvířat. S tímto trendem přímo souvisí rekordní počet zjištěných případů porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Česká republika získala zpět status země prosté afrického moru prasat a našemu území se vyhnuly i další nebezpečné nákazy, jako je například ptačí chřipka.

V loňském roce se podobně jako v roce 2018 na našem území nevyskytlo ani jediné ohnisko ptačí chřipky, která zkraje roku 2017 velmi zaměstnávala nejen orgány veterinárního dozoru. Zaznamenán nebyl ani žádný případ Newcastleské choroby drůbeže.  Vzhledem k tomu, že od dubna 2018 nebyl na území ČR zjištěn žádný případ afrického moru prasat u prasat divokých, získala ČR v březnu 2019 zpět status země prosté této nákazy.

Česká republika se tak stala jedinou zemí, které se podařilo africký mor prasat v současné vlně jeho šíření na svém území vymýtit. To je z mezinárodního hlediska nesmírný úspěch,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Jako pozitivní lze hodnotit fakt, že se České republice podařilo udržet všechny ostatní v minulosti získané příznivé nákazové statusy. Meziročně se zvýšil počet ohnisek některých nebezpečných nákaz ryb.

V oblasti veterinární hygieny bylo loni provedeno bezmála 48 000 kontrol. Zejména díky mimořádné kontrolní akci zaměřené na výrobce biopotravin vzrostly jejich kontroly meziročně na trojnásobek. O pětinu meziročně vzrostl počet kontrol prodeje potravin na trzích. O desetinu ve srovnání s rokem 2018 přibylo společných kontrol na silnicích spolu s celníky a Policií ČR. Díky spolupráci s ostatními dozorovými orgány se daří vytipovávat problematické přepravce či provozy, do nichž směřují. Při plánování kontrol se SVS snaží zaměřit na opakovaně problematické subjekty, naopak, podnikatele, kteří jsou dlouhodobě bezproblémoví, kontrolovat méně často. Mezi nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách patřily loni závady ve správné výrobní a hygienické praxi, označení výrobků, manipulaci s produkty, vedení dokumentace, sledovatelnosti a čištění a sanitaci.

Veterinární inspektoři v roce 2019 provedli šest mimořádných kontrolních akcí zaměřených na potraviny. Kromě již zmíněných biopotravin kontrolovali například také obsah kontaminantů ve vejcích, zdravotní nezávadnost kojeneckých výživ a příkrmů či dodržování welfare na jatkách.

Úřední veterinární lékaři SVS každý rok uskuteční tisíce kontrol zaměřených na dodržování podmínek welfare u hospodářských i zájmových zvířat. V roce 2019 provedli v této oblasti více než 7500 kontrol. Procento zjištěných závad mírně meziročně vzrostlo. Zatímco u hospodářských zvířat z 18 procent na 21 procent, u zájmových zvířat z 26 na 28 procent. Nejčastějšími nedostatky byly zejména nevhodné podmínky chovu, omezování výživy a napájení, nezabezpečení zvířete proti úniku, opuštění zvířete či nevhodné způsoby uvazování. SVS dále na základě zjištění z kontrol předala obecním úřadům obcí s rozšířenou působností celkem 660 podnětů vyplývajících z porušení předpisů v oblasti ochrany zvířat. V osmi nejzávažnějších případech předala Policii ČR podnět pro podezření ze spáchání trestného činu.

Neméně důležitá je úloha veterinárního dozoru při odbavování zásilek živých zvířat a  živočišných produktů při vývozu. Za loňský rok úřední veterinární lékaři vydali a potvrdili po provedené veterinární kontrole více než 10 100 zásilek živých zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery.

V loňském roce nově vyjednali či aktualizovali 34 vývozních osvědčení pro vývoz do třetích zemí, což bylo o polovinu více než v roce 2018. Dalších 15 dokumentů je v současnosti v různé fázi schvalovacího procesu.

Téměř o pětinu na 923 loni vzrostl počet zásilek odbavených na Pohraniční veterinární stanici na pražském Letišti Václava Havla, rostl jak počet zásilek zvířat, tak živočišných produktů. Zamítnuto a nevpuštěno do země bylo 32 zásilek. Důvodem pro nevpuštění bylo ve většině případů chybějící veterinární osvědčení. Mezi nejčastěji dovážené komodity patří dlouhodobě akvarijní ryby a terarijní zvířata, krmiva pro zvířata, genetický materiál, bílkoviny zpracované k lidské spotřebě a skopová střeva.

V rámci třetího ročníku vzdělávacího projektu „Máme rádi zvířata“ uskutečnili v průběhu podzimu veterinární inspektoři v mateřských školkách v celé České republice takřka 300 besed, během nichž předali odlehčenou a věku posluchačů přizpůsobenou formou informace o zásadách zodpovědné péče o zvířata více než 7600 předškoláků. Projekt, který finančně podporuje ministerstvo zemědělství, by měl pokračovat i v letošním roce.

„Mezi priority pro letošní rok patří zachování příznivých nákazových statusů a nově také získání statusu země prosté infekční bovinní rinotracheitidy,“ řekl Semerád. Dlouhodobými zásadními úkoly zůstává také zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu a ochrana spotřebitelů před klamání a také dozor nad dobrými životními podmínkami zvířat. „Jako důležité téma pro letošní rok vidím také práci na přípravě systému centrální evidence psů, která by měla být spuštěna od roku 2022,“ uzavřel Semerád.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

 Prezentace – Výsledky dozorové činnosti Státní veterinární správy v roce 2019 (2,0 MB)

 

 

 
Zdroj: SVS