Bezpečnost potravin

SVS ČR: Výsledky mimořádné kontroly vajec

Vydáno: 25. 4. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24. 4. 2012.

A kde jsou Velikonoce?

Kdo si po 14 dnech vzpomene na to, že byly někdy nějaké světské, křesťanské nebo židovské Velikonoce a natož nějaká mimořádná kontrolní akce Státní veterinární správy, kdy jsme kontrolovali vejce a výrobky z vajec? Když nic útroby českých „spotřebitelů“ neohrozilo?

Přesto považujeme za vhodné uvést, že jsme od počátku měsíce dubna do jeho poloviny provedli na území celé republiky celkem 93 kontrolních akcí a tam, kde připadlo v úvahu možné podezření, jsme odebrali 17 kontrolních vzorků, které jsme vyšetřili. Pouze v jednom případě jsme zjistili přítomnost salmonel (Salmonela enteritidis). Ani v tomto jednom případě nešlo o přímé ohrožení zdraví lidí, neboť šlo o výrobek (tekutá vejce pasterovaná), který byl skladován až do obdržení výsledků laboratorních vyšetření u výrobce. Na základě výsledků pak byl určen k opětovnému tepelnému zpracování, popřípadě neškodnému odstranění. Nicméně dotyčnému subjektu v Ústeckém kraji byla uložena nápravná opatření a byla uložena pokuta.

Po zkušenostech z uplynulých let naši i cizí producenti věnovali velikonočním výrobkům odpovídající pozornost a výsledek byl ten, že lze konstatovat, že jsme neshledali problémů. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.