Bezpečnost potravin

SVS ČR – průběžné kontroly v krajích

Vydáno: 27. 3. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27. 3. 2012.

Mazánkův párek nebyl bezlepkový?

V uplynulém týdnu opět veterinární inspektoři nelenili. Řada zjištění nemá větší dopad za hranice příslušného kraje, přesto uveřejňujeme některé případy jako dosvědčení důslednosti a účinnosti státního veterinárního dozoru:

V Jihomoravském kraji při kontrole značení tepelně opracovaného masného výrobku „Mazánkův párek“ od brněnského výrobce inspektoři zjistili, že na obalu uvedené tvrzení, že výrobek s označením „vhodný pro bezlepkovou dietu a zvláštní výživu“ neodpovídá platné legislativě (nařízení (ES) č. 41/2009, zákon o potravinách). Bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

V Moravskoslezském kraji nebyly dodrženy v mlékárně v Čeladné hygienické podmínky – nevyhovující výsledky tamponových stěrů. Nařízena sanitace, prověření funkčnosti sanitačního řádu a proškolení zaměstnanců, plus následné kontroly po provedení sanitace, probíhá správní řízení.

Ve Středočeském kraji v provozovně v Číněvsi byl zjištěn ve světlé tlačence nadlimitní obsah listerií. Nařízeno nepropuštění 83 kg a dokonalá dezinfekce a sanitace výrobních prostor a zařízení.

A v Libereckém kraji při kontrole v prodejně Masokombinátu Jičín bylo prokázáno, že u některých výrobků nebyl k dispozici doklad o původu zboží. Šlo o tepelně opracované i tepelně neopracované masné výrobky od různých dodavatelů. Zboží bylo pozastaveno do doby předložení příslušných dokladů.

Takováto zjištění nemají za cíl zákazníky znejistit, ale naopak, utvrdit v tom, že to, co je do oběhu uváděno, splňuje podmínky zdravotní nezávadnosti a i odpovídá deklarovanému složení.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.