Bezpečnost potravin

SVS ČR: kontrola u výrobců drůbežího masa

Vydáno: 7. 3. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6. 3. 2012.

Ve výrobě problém nebyl

Sice již v uplynulých dnech zaznělo stanovisko Státní veterinární správy, že problémy s výskytem nadlimitního množství mikroorganismů nemusí souviset s potravinářskou výrobou, nicméně je to potřeba dokázat.

Kvůli uveřejněným zjištěním časopisu dTest prověřili inspektoři krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj produkci drůbežího masa u výrobce Vodňanská drůbež, a.s., závod Mírovice a soustředili se právě na salmonely (Salmonella enteritidis).

V této souvislosti odebrali inspektoři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj  u výrobce „problematického“ výrobku úřední vzorky drůbežího masa (5 celých jatečně upravených těl a 5 vzorků děleného drůbežího masa)  k mikrobiologickému vyšetření pro ověření kritéria bezpečnosti potravin – nepřítomnost Salmonella  enteritidis a Salmonella typhimurium ve 25 g. Výsledky vyšetření všech vzorků byly negativní. Další úřední vzorky (5 celých jatečně upravených těl a 5 vzorků děleného drůbežího masa) byly odebrány u výrobce Vodňanská drůbež, a.s., závod Vodňany, výsledky vyšetření jsou také negativní.

Dále je důležité připomenout, že z platné legislativy EU (nařízení Komise (EU) č. 2073/2005)  od 1. 12. 2011 vyvstává pro provozovatele potravinářských podniků povinnost vyšetřování drůbežího masa pro kontrolu bezpečnosti potravin (nepřítomnost Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium ve 25 g).

Na základě kontroly u obou výrobců v Mírovicích i Vodňanech a po vyhodnocení  laboratorních výsledků lze konstatovat,  že výsledky vyšetření byly negativní. Z uvedeného je možné potvrdit, že česká produkce splňuje podmínky zdravotní nezávadnosti, nicméně je nutné připomenout, jak je důležité dodržovat chladicí řetězec i podmínky uchovávání jak při prodeji tak i v domácnosti, kde se potraviny zpracovávají.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.