Bezpečnost potravin

Světový den zdraví 2016: Prevence a léčba cukrovky

Vydáno: 24. 3. 2016
Autor: Světová zdravotnická organizace

7. duben - Světový den zdraví je v roce 2016 zaměřen na prevenci a léčbu cukrovky.

Cílem Světového dne zdraví 2016 je rozšířit a zlepšit prevenci cukrovky a zdokonalit péči o pacienty
Hlavní cíle kampaně Světového dne zdraví 2016 jsou:

• Zvýšit povědomí o nárůstu diabetu a jeho ohromující zátěži a následcích, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy;

• Spustit soubor specifických, účinných a cenově dostupných opatření k potlačení nárůstu onemocnění cukrovkou. Opatření mají zahrnovat kroky v prevenci diabetu a jeho diagnóze, v léčbě a péči o pacienty.

• Uvést první souhrnnou zprávu o diabetu, která zdokumentuje zátěž a důsledky diabetu a vyjádří nutnost zavedení silnějších systémů zdravotní péče, které by zajistily zlepšení dohledu, zvýšenou prevenci a efektivnější řízení léčby diabetu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v roce 2008 bylo na světě 347 milionů lidí nemocných cukrovkou a jejich počet stále roste, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy.

V roce 2012 byla cukrovka bezprostřední příčinou asi 1,5 milionu úmrtí, z čehož více než 80 % připadalo na země s nízkými a středními příjmy. WHO předpokládá, že v roce 2030 bude diabetes 7. nejčastější příčinou úmrtí.

V evropském regionu má cukrovku asi 60 miliónů lidí a jejich počet stoupá ve všech věkových skupinách. Cukrovka v některých členských státech postihuje již 10-15 % populace.

Rostoucí počet případů cukrovky je způsoben především častější nadváhou a obezitou, nezdravou stravou, nedostatkem fyzické aktivity a sociálně-ekonomickým znevýhodněním.

Diabetes není zátěží jen pro ty, kteří žijí s touto nemocí, ale také nadměrně zatěžuje regionální ekonomiku a systémy zdravotní péče.

Co je diabetes?

Diabetes je chronické onemocnění, kterému se dá do značné míry předcházet. Onemocnění cukrovkou může vést ke kardiovaskulárním chorobám, slepotě, selhání ledvin, ztrátě končetin a dokonce k úmrtí.
K onemocnění cukrovkou dochází, když slinivka břišní neprodukuje dostatek inzulínu nebo když tělo neumí inzulín účinně využívat. Inzulín je hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi a pomáhá našemu tělu získat potřebné množství energie.

Existují dva základní typy cukrovky. Lidé s diabetem typu 1 nemohou vytvářet vlastní inzulin a nutně potřebují inzulínové injekce. Lidé s diabetem 2. typu, což je přibližně 90 % případů, obvykle produkují vlastní inzulin, ale ne v dostatečném množství nebo ho jejich tělo neumí správně metabolizovat. Diabetes 2. typu je obvykle spojen s nadváhou, nezdravým jídlem a nedostatkem fyzické aktivity (to jsou okolnosti, které zvyšují osobní potřebu inzulínu).

Diabetes je vážným problémem veřejného zdraví

1. V mnoha zemích epidemie cukrovky rychle narůstá, zvláště dramaticky v zemích s nízkými a středními příjmy.

2. Cukrovce je možné ve většině případů předcházet. Bylo zjištěno, že jednoduché změny životního stylu jsou účinné při prevenci nebo oddálení nástupu diabetu 2. typu.

Udržování normální tělesné hmotnosti, zapojení se do pravidelné fyzické aktivity a zdravá strava, mohou významně snížit riziko vzniku cukrovky.

3. Cukrovka je léčitelná. Diabetes může být kontrolován a řízen, aby se zabránilo komplikacím. Velmi důležité je zlepšení přístupu k diagnostice, sebevzdělání a cenově dostupné léčbě.

4. V evropském regionu je obnovený zájem o cukrovku nezbytný pro dosažení jednoho z cílů Zdraví 2020 (evropské strategie v oblasti zdraví): snížení předčasné úmrtnosti z nepřenosných chorob (neinfekční nemoci) o 1,5 % ročně do roku 2020.
Zlepšení prevence a léčby diabetu je rovněž důležité k dosažení třetího cíle celosvětově udržitelného rozvoje: snížení předčasné úmrtnosti z nepřenosných chorob (neinfekční nemoci) o jednu třetinu do roku 2030.

V boji s cukrovkou hraje roli mnoho sektorů společnosti včetně vlád, zaměstnavatelů, učitelů, výrobců, občanské společnosti, soukromého sektoru, médií a samotných jednotlivců.

Zdroj:  Světová zdravotnická organizace (WHO)