Bezpečnost potravin

Světový den výživy si odborníci připomenou seminářem o problémech nezdravého stravování a obezity

Vydáno: 23. 10. 2012
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 23. 10. 2012.

U příležitosti Světového dne výživy, který si Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) každoročně připomíná 16. října, se pod záštitou náměstka ministra a předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO Martina Hlaváčka, bude konat 24. října 2012 v budově Ministerstva zemědělství seminář o problémech nezdravého stravování. Jako každoroční tradici, již od roku 2004, organizují tyto semináře Odbor zahraničně obchodní spolupráce s Výzkumným ústavem potravinářským Praha a Společností pro výživu.

Letošní rok je „Mezinárodním rokem družstev“, proto je hlavním tématem heslo „Zemědělská družstva – klíč k nasycení světa“. Existuje však zásadní rozdíl mezi přístupem vyspělého západního světa, který řeší otázku bezpečnosti potravin a nadvýživu, a přístupem rozvojového světa zabývajícího se zabezpečením potravinami a podvýživou. V České republice věnujeme pozornost zejména otázkám nezdravého stravování a s tím spojenému šíření obezity v populaci. Proto bude seminář pořádaný na Ministerstvu zemědělství věnován následujícím oblastem: Rizikové období vzniku a rozvoj obezity u české populace, Výskyt dětské obezity v české populaci, Malnutrice u seniorů, Optimalizace minimálních nákladů na zajištění výživových doporučení, Inovovaná výživová doporučení pro českou populaci.

Každoroční organizování Světového dne výživy je tradičně důležité pro zviditelnění a připomenutí problému hladu a výživy ve světě a mělo by také motivovat k novým impulsům a přístupům, výměně informací a novým kontaktům mezi odborníky, ale také povědomí mezi laickou veřejností o potřebě snížení počtu hladovějících. Kromě toho tento den připomíná letos již 67. výročí založení FAO – mezinárodní organizace pro zemědělství a výživu, jejíž význam roste s rostoucím významem uživení rozvojového světa.

Světovému dni výživy, který si celý svět připomíná 16. října, se nejvíce pozornosti věnuje v centrále FAO v Římě. V letošním roce byl tento den a jeho připomínka spojen s konáním Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost. Průběh byl  nebývale skromný a všechny projevy, prohlášení a vystoupení, které během dne zazněly z řad Organizace OSN pro výživu a zemědělství, Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství a Světového potravinového programu, se vztahovaly k letošnímu tématu, kterým je „Význam zemědělských družstev v boji s hladem a chudobou“.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj:  eAGRI