Bezpečnost potravin

Světový den výživy – seminář

Vydáno: 13. 10. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

VÚP Praha, Společnost pro výživu a MZe pořádají ve středu 19. října 2011 od 10 h seminář v budově MZe

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. ve spolupráci s Společností pro výživu, o.s. a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a PhDr. Juraje Chmiela, CSc. (předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO)

pořádají seminář ke Světovému dni výživy

Seminář se koná ve středu dne 19. října 2011 od 10.00 hod. ve velké zasedací místnosti č. 400 v budově MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

PROGRAM:
Moderátoři:  Ing. Ctibor Perlín, CSc., Ing. Jarmila Blattná, CSc.

Slavnostní zahájení:  Ing. Marta Teplá, ředitelka odboru zahraničně
                                    obchodní spolupráce

Ing.  Jiří Hejkrlík, Ph.D., ČZU, Institut tropů  a subtropů
Současné přístupy k rozvoji zemědělství  a zabezpečení potravin v rozvojovém světě

MUDr. Bohumil Turek1, CSc., RNDr. Petr Šíma,2 CSc.,
Společnost pro výživu1, Mikrobiologický ústav AV2
Hlavní nutriční problémy v rozvojových zemích

Ing. Jan Svitálek, Člověk v tísni
Diverzifikace potravních zdrojů v zemědělských  rozvojových programech Člověka v tísni, o.p.s.,  v Etiopii

Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková, UZEI Praha
Potravinové zabezpečení  spotřebitelů v ČR a výživa

Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc., Endokrinologický ústav Praha
Dětská obezita v ČR


Účast na semináři není vázána na vložné

Společnost pro výživu – Světový den výživy 2011