Bezpečnost potravin

Světový den výživy 2016 – seminář

Vydáno: 1. 9. 2016
Autor: Společnost pro výživu

Seminář se uskuteční dne 6. 10. 2016 v budově Ministerstva zemědělství.

Datum: 6. 10. 2016
Místo: Praha
Podtitul: Luštěniny a luskoviny pro zdraví člověka i půdy

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci se
Společností pro výživu
a Výzkumným ústavem potravinářským Praha, v.v.i.

Termín akce: 6. 10. 2016  (registrace 9.00 – 9.30)

Místo konání:
MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400

Moderátoři:
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Ing. Marek Světlík, Ph.D. (VÚPP)
Ing. Michal Kulík (MZe)

Z kapacitních důvodů je nutná předchozí registrace (nejpozději do 30. 9. 2016) na e-mailu MZe Michal.Kulik@mze.cz nebo na e-mailu SPV vyziva.spv@volny.cz.
Více podrobností naleznete na webových stránkách MZe www.eagri.cz a Společnosti pro výživu www.vyzivaspol.cz.

Účast na semináři a občerstvení jsou zdarma.

Více informací: vyzivaspol.cz