Bezpečnost potravin

Světový den včel jsme letos slavili již po šesté

Vydáno: 23. 5. 2023
Autor: Český svaz včelařů

Foto: Shutterstock

Informace Českého svazu včelařů – Připomeňme si, jak to bylo u zrodu tohoto svátku. Návrh schválil Kongres Apimondia v roce 2015. Po dvou letech na konci roku 2017 pak Valné shromáždění OSN drtivou většinou určilo 20. květen jako den věnovaný včelařství – Světový den včel. Poprvé jsme tak slavili tento svátek v roce 2018. Proč zrovna 20. květen? Květen je nejdůležitější včelařský měsíc. Vše kvete a včely mají nejvíc práce. A 20. květen je dnem narození Antona Janši (1734 – 1773), slovinského uznávaného včelaře, kterého do Vídně pozvala Marie Terezie, aby v nově založené včelařské škole vyučoval včelařství.

Letos jsme slavili svátek včel již s předstihem. V úterý 16. 5. Velvyslanectví Slovinska uspořádalo setkání s místopředsedou světové včelařské federace Apimondia Dr. Peterem Kozmusem, a spolu s ministrem zemědělství ČR Ing. Zdeňkem Nekulou a paní velvyslankyní J. E. Tanjou Strniša byla otevřena v Národním zemědělském muzeu v Praze při této příležitosti výstava Včelařského muzea z Radovljice (Slovinsko), věnovaná včelám a včelařství. Výstava bude otevřena do 2. července. Dne 19. 5. jsme mohli sledovat on-line přenos z Říma, kde sídlí FAO i centrála Apimondie na téma ‚Včely v zemědělství šetrného k opylovačům‚. Jde o výzvu k celosvětovým opatřením na podporu zemědělství šetrného k opylovačům s akcentem na význam ochrany včel. Další akce, setkání u úlů, dny včel apod. se konají v mnoha našich základních a okresních organizacích. Medová noc se koná např. ve Včelím světě v Hulicích, a nesmíme zapomenout na Národní pouť včelařů na Svatý Hostýn, která letos proběhla o víkendu 20.-21.5., to již podvacáté. K oslavám lze také přiřadit tradiční výstavu Natura Viva, výstavu myslivosti, rybářství a včelařství v Lysé nad Labem. Výstava začíná 25. 5., jedná se již o její 28. ročník. Téma našeho svazového stánku je „včelí pastva“.

Po tisíciletí jsou včely součástí našich životů, jsou považovány za jedny z nejpracovitějších a nejdůležitějších stvoření na zemi s ohledem na skutečnost, jak prospívají lidem, rostlinám a životnímu prostředí obecně. Lze konstatovat, že včely jsou život!

Doufáme, že nám počasí bude přát a bude dostatek pastvy pro včely. Protože když se daří včelám, jsou spokojení i včelaři.

Tak pěkně tento den oslavte. Třeba jen tak, že se stavíte u včel a řeknete „Děkuji“. Bez nich by náš život byl chudý, jestli by vůbec nějaký byl.

Mgr. Jarmila Machová

Zdroj: Český svaz včelařů