Bezpečnost potravin

Světový den včel – 20. květen

Vydáno: 20. 5. 2020
Autor: FAO

Informace Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)

Po staletí jsou včely považovány za jedny z nejpracovitějších stvoření na zemi, které prospívají lidem, rostlinám a životnímu prostředí. Včely a další opylovači, přenášející pyl z jedné květiny do druhé, umožňují nejen hojnou produkci ovoce, ořechů a semen, ale také větší rozmanitost a lepší kvalitu, což přispívá k zajištění výživy a bezpečných potravin.

Opylovači,  jako jsou včely, ptáci a netopýři, ovlivňují 35 procent světové produkce plodin, zvyšují výnosy 87 předních potravinářských plodin na světě a umožňují produkci mnoha léčivých přípravků pocházejících z rostlin. Tři ze čtyř plodin po celém světě, které produkují ovoce nebo semena pro lidskou výživu, závisí, alespoň částečně, na opylovačích.

Proč světový den včel?

Každoročním připomínáním Světového dne včel můžeme zvýšit povědomí o zásadní roli, kterou včely a další opylovači hrají při udržování zdraví lidí a planety, a o mnoha výzvách, kterým dnes čelí.
Tento den se oslavuje od roku 2018, kdy úsilí slovinské vlády s podporou Apimondie vedlo Valné shromáždění OSN k prohlášení 20. května za Světový den včel.

Datum Světového dne včel bylo zvoleno podle narození Antona Janši, který byl průkopníkem moderního včelařství. Janša pocházel z rodiny včelařů ve Slovinsku, kde je včelařství důležitou zemědělskou činností s dlouholetou tradicí.

V dnešní době bohužel počty včel, opylovačů a mnoha dalších druhů hmyzu klesají. Světový den včel je tak příležitostí pro všechny – vlády, organizace, občanskou společnost nebo přímo občany – podpořit akce, které mají za úkol chránit a posilovat opylovače a jejich stanoviště, zvýšit jejich hojnost a rozmanitost a podporovat udržitelný rozvoj včelařství.  

Tématem letošního ročníku Světového dne včel je „Bee Engaged“ se zvláštním zaměřením na produkci včel a osvědčené postupy přijaté včelaři pro podporu jejich obživy a poskytování kvalitních produktů.

Nedávná pandemie COVID-19 má nepopiratelný dopad na odvětví včelařství, neboť ovlivňuje produkci, trh a v důsledku toho i živobytí včelařů. Kvůli omezením souvisejícím s pandemií byl letošní ročník spojen pouze s  virtuálním meetingem. Meeting měl za úkol zdůraznit význam tradičních znalostí souvisejících s včelařstvím, používání včelích produktů a opylovací schopnosti včel a jejich význam pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.

 

Zdroj: Food and Agriculture Organization