Bezpečnost potravin

Světový den obezity 2023

Vydáno: 6. 3. 2023
Autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje širokou veřejnost na významný den v oblasti podpory zdraví a zdravotní prevence: Světový den obezity, který letos připadl na sobotu 4. března. Jedná se o celosvětovou událost s cílem každoročně zvyšovat povědomí a znalosti lidí o obezitě a mnoha dalších nemocech, u kterých hraje obezita jednu z hlavních příčin. Vyhlašovatelem události je Světová federace obezity. K události se připojují zdravotnické, pacientské a další zainteresované organizace po celém světě. V Evropě souběžně s celosvětovou kampaní probíhá ve stejném termínu Světový den obezity Evropa 2023, jehož iniciátory jsou Evropská koalice pro lidi žijící s obezitou (ECPO) a Evropská asociace pro studium obezity (EASO). I v Evropě je hlavním motivem upozornit na rostoucí evropskou epidemii obezity a potřebu lepší prevence a léčby.

Letošní téma kampaně představuje heslo  „Změna perspektiv: Pojďme mluvit o obezitě“. Cílem organizátorů je využít sílu konverzace a příběhů, aby všichni společně napravili mylné představy o obezitě a bylo možné dosáhnout zlepšení situace.

Odkaz na video „Let´s talk about obesity“: https://www.youtube.com/embed/d94Pt6XlfoI?feature=oembed


V duchu sloganu „Společně řešíme obezitu“ jsou lidé v Evropě ze všech společenských vrstev vyzýváni, aby se podíleli na vytváření většího povědomí a porozumění obezitě, která se podle předpovědí bude do roku 2030 týkat více než poloviny evropské populace. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je obezita jedním z největších problémů veřejného zdraví 21. století, protože její prevalence se v mnoha evropských zemích od 80. let ztrojnásobila.

ECPO chce zejména upozornit na dopad, který má obezita na společnost a ekonomiku, a na obrovské výhody, které přináší prevence a léčba.

Zdroj: ECPO image bak – https://eurobesity.org

Problematika nadváhy a obezity se významně týká také České republiky. Průzkum České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně z roku 2020 například ukázal, že v daném roce měly nadváhu nebo obezitu dvě třetiny české populace. Oproti roku 2013 jejich počet výrazně vzrostl, tehdy mělo nadváhu nebo obezitu 55 procent lidí.

Obezitu označují lékaři za závažné onemocnění, které mnozí pacienti i zdravotníci podceňují. Lidé s obezitou mají častěji cukrovku druhého typu, nádorová i kardiovaskulární onemocnění, ale i těžší průběh covidu-19 a větší mortalitu. Obezitu je možné léčit. Kromě úpravy jídelníčku a zvýšení fyzické aktivity je k dispozici také farmakologická terapie.

U příležitosti Světového dne obezity pořádá organizace STOB zdarma pro veřejnost řadu preventivně osvětových akcí. Jejich přehled je vyjmenován na internetových stránkách STOBu.


V Praze 3. 3. 2023
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP


Více informací k obezitě na webové stránce www.viscojis.cz: