Bezpečnost potravin

Světový den norem 14. října: Globální normy pro globální informační společnost

Vydáno: 24. 10. 2003
Autor:

Zaměřil se na úlohu norem a standardů v informační společnosti.

Světový den norem 14. října se zaměřil na úlohu norem a standardů v informační společnosti. Normy informačních a komunikačních technologií (ICT) se bezprostředně týkají téměř všech aspektů našeho života: podnikání a obchodu, finančnictví a bankovnictví, zdravotnictví a školství, dopravy a cestovního ruchu, i veřejné správy. Letošní Světový den norem také vydláždil cestu k dialogu mezi EU a USA o normách a standardech ICT, kdy zazněla první varování o případných technických překážkách zavádění globálních řešení v rámci informační společnosti. Mezi evropské příspěvky k tomuto dialogu patří také uznání významu tzv. otevřených standardů, které umožňují stimulovat konkurenční prostředí při inovaci zboží a služeb ICT po celém světě. Předpokládá se, že význam otevřených a mezinárodních norem a standardů uzná v souladu s evropským postupem i Světový summit OSN o informační společnosti, který se bude konat v prosinci 2003 v Ženevě. Další informace a související webové stránky : http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/index.htm . [Podkladový text IP/03/1374]: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1374|0|RAPID&lg=EN&display=   .

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-Týden, 22. 10. 2003