Bezpečnost potravin

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU 5. květen 2019

Vydáno: 2. 5. 2019
Autor: SZÚ

Informace Centra podpory veřejného zdraví SZÚ

Světový den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen, který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) Save lives: Clean your hands (Zachraň životy: Umývej si ruce), již po jedenácté upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.

Tématem letošní kampaně 2019 je: „Clean care for all – it’s in your hands“ („Hygiena pro všechny, je to ve Tvých rukou“). Světová zdravotnická organizace vyzývá k dosažení lepšího zdraví a blahobytu pro všechny lidi v každém věku, tak, aby měli přístup ke kvalitním základním službám zdravotní péče a k bezpečným, účinným, kvalitnějším a cenově dostupným základním lékům a vakcínám. Dále iniciátoři kampaně vyzývají zdravotníky v praktikování správné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních, a tím i ke snížení rizika přenosu infekce mezi zdravotníky i pacienty a dávají možnost všem zapojit se aktivně do kampaně WHO (viz. řetěz solidarity).

Stránky kampaně naleznete zde.

Hygiena rukou je důležitá.

  • Důkladné a správné umývání rukou je jednoduchá a přitom nejúčinnější metoda, jak omezit šíření nemocí.
  • Nemytýma rukama se přenáší řada infekčních onemocnění (např. virová hepatitida typu A, chřipka, salmonelóza, rotavirové infekce, enterovirové infekce atd.)

Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu, se v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR 2019 „Čisté ručičky a zoubky“,  připojuje k tomuto světovému dni  pořádáním akcí spojených s nácvikem správné techniky mytí rukou a ověřením si kvality pod UV lampou, která odhaluje neumytá místa na rukou a dále také  oslovením školských zařízení k zapojení se do soutěže o nejzdařilejší pexeso. Vítězné pexeso bude vydáno v rámci projektu podpory zdraví 2019.

Bližší informace: Mgr. Petra Nekvapilová, tel. +420515577517, mail: petra.nekvapilova@szu.cz, Zdena Borecká, tel. +420515577519, mail: zdena.borecka@szu.cz,  Hana Zapletalová, tel. +420515577519, mail: hana.zapletalova@szu.cz

Informace k soutěži a kontaktní informace pro Jihomoravský kraj naleznete zde,
Informace k soutěži a kontaktní informace pro Liberecký kraj neleznete zde,
Informace k soutěži a kontaktní informace pro Moravskoslezský kraj naleznete zde,
Informace k soutěži a kontaktní informace pro Hlavní město Praha a Středočeský kraj naleznete zde, Informace k soutěži a kontaktní údaje pro Kraj Vysočina naleznete zde
Pozn. neaktivní linky budou doplněny

 
Akce ke Světovému dni hygieny rukou:

Osvětová akce ke SVĚTOVÉMU DNI HYGIENY RUKOU s podtitulem „Je to ve vašich rukou“ se bude konat v pátek 3. května v Nemocnici TGM Hodonín od 11. do 13. hodin, v prostorách Radiodiagnostického  oddělení,  kde budou připraveny ukázky správného mytí a dezinfekce rukou i informativní osvěta ohledně rizika přenosu infekcí. Informační plakátek naleznete zde.

 
Tematické zdravotně výchovné materiály a spoty naleznete zde:

Video nácviku správné techniky mytí rukou naleznete zde.

Hygiena rukou: soubor materiálů
1. Plakát Hygiena rukou- zde 
1 b) plakát Hygiena rukou: animace – zde 
2. Doprovodný leták k plakátu str. 1: zde, str. 2: zde 
3. Leporelo Mytí rukou pro nejmenší- zde 
4. Metodický návod k lepporelu- zde 
5. Postup „Jak si správně mýt ruce“- zde

 
Zdroj: SZÚ